Ledelse

Ingen afklaring af fremtiden for fødevareforskningen

Bestyrelse kræver flere oplysninger før beslutning kan tages

KØBENHAVN:Et bestyrelsesmøde fredag bragte ingen afklaring af, om Danmarks Fødevareforskning skal slankes ved at ligge på færre adresser fremover. Muligheden for at flytte nogle aktiviteter sammen indgår i overvejelserne af, hvordan institutionen kan forbedre sin økonomi. Danmarks Fødevareforskning kom ud af 2004 med et underskud på 35,5 millioner kroner, og det vil vokse frem til 2007, hvis der ikke gribes ind. På mødet drøftede bestyrelsen et oplæg fra ledelsen om de økonomiske fordele ved at slå aktiviteter sammen. Institutionen har i dag fire adresser, herunder speciallaboratoriet på øen Lindholm i Stege Bugt, der bruges til undersøgelser ved smitsomme dyresygdomme. - Vi har diskuteret institutionens økonomi og forskellige modeller for samlokalisering, og vi har besluttet at holde et nyt bestyrelsesmøde. Det er tunge og besværlige beslutninger, og derfor har vi bedt ledelsen om at komme med yderligere materiale, før vi træffer endelig beslutning, siger bestyrelsesformand Johannes Due, Danmarks Fødevareforskning, til Ritzau. Når bestyrelsen har vurderet fordele og ulemper ved at være på færre adresser, kan det blive aktuelt med nybyggeri eller frasalg. Til det kommende bestyrelsesmøde, der finder sted den 30. maj, vil der muligvis også ligge en endelig rapport fra revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers, som bestyrelsen har sat til at analysere institutionens budgetprocedurer og dens startøkonomi. Revisorerne er bedt om at give en vurdering af, om der var penge nok til rådighed, da Danmarks Fødevareforskning blev etableret ved sammenlægning af Danmarks Veterinærinstitut og Instituttet for Fødevaresikkerhed og Ernæring. Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) har sideløbende sat en task force til at finde en løsning på institutionens økonomi. Han fastholdt på et samråd i april planen om at fyre 117 medarbejdere, selv om det fra flere sider bliver kritiseret for at gå ud over fødevaresikkerheden og dermed forbrugerne. Oppositionen i Folketinget mener, at fyringerne bør droppes. Dansk Folkeparti ønsker imidlertid at se regeringens analyser, før partiet lægger sig fast. Lars Barfoed sagde torsdag på Landbrugsraadets årsmøde, at han ser på de økonomiske problemer i Danmarks Fødevareforskning med stor alvor. Han venter, at den task force, han har nedsat, om kort tid er klar med grundlaget for at træffe beslutninger om forskningsinstitutionens fremtid. Selv om både politikere og landbruget har udtrykt deres bekymring, fastslog han, at institutionen selv skal bidrage til at stoppe hullet i pengekassen. /ritzau/