Redningsvæsen

Ingen afklaring på ambulance-situation

Stationsleder Tommy Sørensen venter ingen ændringer af ambulanceberedskabet i Løgstør

LØGSTØR:- Vi afventer lidt i spænding, hvad der sker omkring de ventede besparelser på ambulanceområdet. I løbet af januar måned skulle vi vide mere om dette. Umiddelbart tror jeg ikke, der sker de store ændringer her på stationen, sagde stationsleder Tommy Sørensen, da både det faste mandskab og de frivillige brandmænd var samlet til nytårsparole hos Falck i Løgstør. Stationslederen betegnede 2002 et stille år. - Når jeg siger stille, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke har haft travlt, for det har vi så rigeligt. Arbejdsopgaverne med ambulancekørsel, sygetransport, brandkørsel, autoopgaver, fritrækninger, koflytninger, vandskader, afdækninger og alle de øvrige opgaver som vi skal kunne klare, har været der som i alle de øvrige år. - Det med det stille år hentyder til, at vi står midt i et vadested og afventer endnu mere teknologi i ambulancerne, telemedicin og at redderne her på stationen bliver opdateret til niveau 2. Stationens ambulancer har i det seneste år fået installeret GPS og GIS-udstyr, der med et aktuelt kort på displayet skal lede ambulancen til det korekte sted Tommy Sørensen fortalte, at stationen afventer resulaterne fra et forsøg, der kører i Nibe. Her har redderne direkte kontakt til lægerne på sygehuset via en computer i ambulancen. - Det betyder, at lægerne kan følge patienten i ambulancen inde fra sygehuset, komme med råd og vejledning til redderne og hele tiden være opdateret på patientens situation, så klargøring til modtagelse af patienten er optimal. Alle data som redderne registrerer i ambulancen sendes direkte til lægerne. Dette vil også betyde mindre skriveri for redderen i ambulancen, idet der i dag bruges meget tid på at nedfælde data og observationer på journaler. En redder på en akuttur har i dag meget at se til. Opdateringsuddannelsen af redderne breder sig som ringe i vandet på landets stationer, men der går nok endnu et år, inden der tages hul på uddannelsen i Løgstør. - Årsagen er, at Nordjyllands Amt er et stort amt med mange stationer. Vi har fra Falck valgt, at alle reddere på en station af gangen opdateres, idet der i forbindelse med opdateringen indføres nyt materiel i ambulancerne. Dette for at undgå, at nogle ikke kan betjene det nye materiel der bl.a. omfatter nye defibrilatorer. Autohjælp og brand Inden for autoområdet har der ikke været nogle forandringer i år 2002 på Løgstør-stationen, hvor redderne stadig udfører alle de opgaver, der forbindes med en Falckstation. De spænder lige fra de lette opgaver, der udføres med grillvogne til de svære opgaver, der udføres med den svære ladvogn. - Den samlede vognpark på stationen har i årets løb kørt ca. 300.000 km, og det er i det store hele som sidste år. Traditionen tro gennemgik beredskabschef Jørgen Hansen indsatsen på brandområdet. - Der har været 74 udrykninger i 2002, heraf 10 skorstenbrande og fire bilbrande. Vi er kørt til fire blinde alarmer men ingen falske alarmer. I 14 tilfælde har der været tale om farlige stoffer, og to brande var slukkede, da vi nåede frem. Der havde været tale om tre tilfælde af hjælp til nabostationer. I to tilfælde med liftvognen og i et tilfælde med tankvognen. Jørgen Hansen fortalte, at Løgstør Kommune havde forlænget aftalen med Falck om brandslukning til 31. december 2003.