Skolevæsen

Ingen aftale for skolelærere

Midtvendsyssels Lærerkreds og Jammerbugt Kommune kunne ikke enes om ny arbejdstidsaftale.

- Meningen med forberedelsen er, at det skal gavne undervisningen. Men når der ikke er tid til det, rammer det selvfølgelig børnene. Det er ordene fra formanden for Midtvendsyssels Lærerkreds, Inge Haaber Pedersen, efter kredsen og Jammerbugt Kommune har måtte opgive at blive enige om en ny arbejdstidsaftale for skolelærerne. Det seneste halve år har parterne forhandlet om aftalen, som 57 ud af 98 kommuner har indgået, men som Jammerbugt Kommune nu som eneste kommune i Region Nordjylland ikke kan tilbyde sine lærere at arbejde under. Strid om selvbestemmelse Stridspunktet har ifølge Midtvendsysssels Lærerkreds været, hvorvidt lærerne i højere grad selv kan bestemme, hvordan de vil bruge det timeantal, der er uden for den regulære undervisning. Timer, som blandt andet bruges på forberedelse, forældrekontakt og samarbejdstimer. De mislykkede forhandlinger ærgrer formanden for Midtvendsyssels Lærerkreds. - Det havde givet en større fleksibilitet både for den enkelte lærer, for lærerteams og de forskellige skoleledere, at man kunne bruge timerne til det, som man fandt vigtigst. I dag skal mange lærere altid ind på kontoret og spørge efter flere timer. Med den nye model vil der være blevet mere tid til pædagogik, siger Inge Haaber Pedersen. Bekymret for ulighed Hos Jammerbugt Kommune har bekymringen været, at ikke alle kommunens skoler ville kunne leve op til den ny aftale. - Vi ville rigtig gerne have indgået aftalen om at overgå til Arbejdstidsaftale 08, men vi har ikke været sikre på, at alle skoler har ressourcerne til det, fortæller skolechef, Michael Stilling. Bekymringerne bunder på en undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening (KL) på seks af Jammerbugts skoler. Undersøgelsen viser blandt andet, at skolerne og kommunen tæller forskellige ting med, når man skal udregne, hvilke timer der er regulær undervisningstimer og hvilke timer, der bruges til andet lærerarbejde. Dertil kommer, at der ifølge undersøgelsen er færre fastansatte og flere vikaransatte på de seks skoler end de antal stillinger, som skolerne ønsker tildeling af timer ud fra. Fra kommunens side er man bange for, at den nye arbejdstidsaftale ikke vil kunne realiseres ens på alle skoler i Jammerbugt. Arbejdstidsaftale 08 gælder i de andre kommuner fra 1. august i år og er blevet forhandlet ud fra en aftale om, at det ikke skulle koste kommunen noget at overgå til aftalen. I Jammerbugt Kommune fortsætter lærerne nu på den hidtidige aftale tidligst frem til overenskomstforhandlingerne i 2011.