Ingen alarm over døde måger

Men heller ingen forklaring på massedødelighed blandt måger

HADSUND: Der var ikke noget alarmerende i, at en landmand i Helberskov i slutningen af juli fandt 25-30 døde måger på sin mark. Sådan konkluderer i hvert fald Danmarks Fødevareforskning, som har haft tre af mågerne igennem en nærmere kontrol. Landmanden fandt mågerne på en mark, han var undervejs med at grønthøste, og han forestillede sig, at der kunne være mange flere døde måger på de tilstødende kornmarker. Han henvendte sig til kommunen, som fandt antallet af døde måger så unaturligt stort, at man henvendte sig hos Danmarks Fødevareforskning i Århus. Dér undersøgte man mågerne for synlige skader og bakterier, der kunne forklare dødsårsagen, men uden at finde noget. Mågerne blev sendt videre til laboratorie-undersøgelse, og man fandt rottegift i den ene af mågerne "i en koncentration som kunne have helbredsmæssig betydning". Sådan hedder det i konklusionen, hvor man mener, at det kan skyldes, at den pågældende måge har "indtaget forgiftede rotter eller mus". Man forklarer videre, at øget dødelighed blandt måger af årsager, man ikke kender, i de seneste år har været et velkendt fænomen i Sverige. - Og det kan ikke udelukkes, at det er noget lignende I har observeret, hedder det i svaret til kommunen, som i øvrigt har fået at vide, at der også er indrapporteret massedødelighed blandt måger ved Jels Nedersø, og at man heller ikke her har kunnet påvise en specifik årsag. Danmarks Fødevareforskning har ladet forstå, at man gerne vil orienteres om tilsvarende forekomst af dødelighed blandt måger og gerne modtager materiale til undersøgelse. Men hvad den konkrete sag angår, så sker der ikke mere. - På baggrund af denne tilbagemelding agter Teknik & Miljø ikke at foretage yderligere i sagen, hedder det fra den kommunale miljømedarbejder Poul Møller, som vi så spurgte, om han troede, at viceborgmesteren var den rette at spørge nærmere om sagen. - Det kan jeg ikke forestille mig, svarede han og bad om en forklaring. - Hedder han måske ikke Måwens Jespersen?, spurgte vi og fik en pligtskyldig latter tilbage.