Lokalpolitik

Ingen amtskroner til kystsikringen

Kommunen risikerer at være en om at betale dyrere kystsikring i fremtiden

SKAGEN:Der er en alvorlig fare for, at Skagen Kommune bliver ene om at betale for den årlige kystsikring i kommunen, og det vil specielt sige på Grenen, fremover. På det budget for 2004, som Nordjyllands amtsråd netop har vedtaget, er der ikke afsat midler til kystsikring i Skagen Kommune, og af budgetmaterialet fremgår, at forklaringen er, at amtet betragter den årlige kystfodring med sand som en vedligeholdelsesopgave, der almindeligvis financieres over driften og ikke med anlægsmidler. Det er en forkert måde at se kystsikringen på, fremgår det af et brev, som Skagens borgmester, Hans Rex (V), netop har sendt til amtet om sagen. Hans Rex skriver blandt andet, at det er med stor undren, at kommunen har erfaret, at amtet vil fjerne tilskuddet til kystbeskyttelsen ved blandt andet Skagen, og han understreger, at det er beklageligt, at amtet har valgt at gøre det uden at tage en forhandling med kommunen om det. Af brevet fremgår, at Skagen Kommune frygter, at det vil gå ud over statstilskuddet, at amtet ikke vil bidrage til kystsikringen. I brevet heddet der videre, at borgmesteren mener, at Skagen Kommune vil få meget svært ved selv at skulle financiere kystsikringen fremover. Den årlige udgift er p. t. omkring 1,7 millioner kroner. Hans Rex peger i brevet på, at udgiften formentlig vil stige i de kommende år, idet det forudses, at det ikke fremover vil være muligt at køre den nødvendige mængde sand fra Nordstrand til sydsiden af Grenen. Sandet må i stedet pumpes ind fra Skagen Rev, og det vil fordyre kystsikringsarbejdet, hedder det i brevet til amtet. Borgmester Hans Rex opfordrer i brevet amtsrådet til at tage beslutningen omkring kystsikringen op til revision og han opfordrer amtet til at tage initiativ til en genforhandling af den eksisterende aftale om kystsikringen mellem staten, amtet og kommunen, så der kan sikres en fortsat statslig medfinanciereing af kystsikringen. Den nuværende aftale er fra 1981.