Lokalpolitik

Ingen begejstring for nyt udbud

Flertal i økonomudvalget insisterer på at finde besparelse

Der er udbredt modvilje i Rebilds institutioner mod at sende rengøringsopgaverne i nyt udbud. Det viser en høringsrunde, hvor 27 institutioner har svaret og i overvejende grad advarer mod det udbud, som Fællescenter Sekretariat i forvaltningen havde tænkt sig, at samtlige institutioner i Rebild Kommune skulle deltage i. I økonomiudvalget er politikerne ikke enige om, hvad man så gør, men torsdag skal sagen afgøres i byrådet. Et flertal på fem af de syv medlemmer af økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at der foretages EU-udbud for de institutioner, der ønsker det, men at man til gengæld lader Servicemægleren A/S undersøge, hvordan der så kan spares på rengøringen i de øvrige institutioner. De to socialdemokrater i økonomiudvalget, Helle Astrup og Thøger Elmelund Kristensen, ønsker derimod, at der alene foretages udbud for de institutioner, der måtte ønske det.