Skattepolitik

Ingen belønning

Ganske som ventet viser den såkaldt borgerlige VK-regering sig nu at gå ind for noget så i virkeligheden meget lidt borgerligt som nye afgifter. Det skal angiveligt være billigere at anskaffe sig et køretøj - efter planen er det meningen, at registreringsafgiften skal ned på det halve - men til gengæld skal det være dyrere at anvende køretøjet. Allerede om tre år skal lastbiler i gang med at betale kørselsafgift - og fra 2015 følger personbilerne efter. Og skulle nogle af bilisterne føle, at det bliver for dyrt at kæmpe sig til og fra arbejdspladsen - og hvad køretøjet nu ellers bliver anvendt til i det daglige - står det dem frit for i stedet at stige om bord i et af hurtige tog, der ifølge regeringens nye trafikplan skal køre ofte og til tiden. Skulle det imidlertid på tværs af alle VK-regeringens mange gyldne løfter om, hvad der skal ske på trafikområdet de kommende år, vise sig, at trafikanter har placeret sig i en del af landet, hvor der ikke går nogen af de hurtige tog - ofte og til tiden - og hvor den kollektive trafik i det hele taget bliver ved med at lade meget tilbage at ønske, jamen, så er dét bare ærgerligt. Så må de pågældende bare opfatte det som endnu en skævvridende afgift af samme type som grønne afgifter, som borgerlige politikere jo tidligere med forholdsvis stor omhu har vendt sig meget imod, fordi de rammer socialt skævt - alle betaler jo det samme - men væk er al bekymret tale om social skævhed. Og geografisk skævhed for dén sags skyld. Med kørselsafgift straffer politikere med stor omhu danskere, der af den ene eller anden grund har valgt at placere sig et stykke vej fra arbejdspladsen. Her havde der unægteligt været mere perspektiv i eksempelvis at belønne trafikanter, der investerer i særligt miljøvenlige køretøjer med en klækkelig nedsættelse af kørselsafgiften. Eller - som partiet Liberal Alliance har foreslået - at belønne trafikanter, der vælger at køre flere sammen i et forsøg på at skære ned på de daglige ufgifter og opføre sig CO2-venligt.