Lokalpolitik

Ingen biler i bymidte på markedsdag

Teknisk udvalgs afgørelse blev omgjort i byrådssalen. Uanstændigt, siger næstformand

FJERRITSLEV:- Det er en kedelig sag, hr. borgmester. Det er ikke rimeligt, at demokratiet skal sættes sådan under pres, fordi man er utilfreds med en afgørelse. Næstformand i teknisk udvalg Leif Nielsen (S) lagde ikke fingrene imellem, da han protesterede mod, at en enig beslutning i udvalget om at afvise at lukke Fjerritslevs midtby for trafik på syv sommerlørdage blev taget op til fornyet diskussion i byrådssalen på foranledning af borgmester Otto Kjær Larsen (V). Borgmesteren fremsatte et nyt forslag, hvor det meste af bymidten spærres af, men åbner for biltrafik ad Søndergade til rådhuset og biblioteket. Det gjorde han efter en fornyet henvendelse fra Fjerritslev Handelsstandsforening, som ikke var tilfreds med teknisk udvalgs afslag, og som så havde foreslået at bruge Tværgade til loppemarkeder. - Vi har truffet en enig afgørelse på baggrund af erfaringerne fra det kaos, der var sidste år. Det forslag, som borgmesteren lægger frem, er endnu værre, for turisterne vil være på herrens mark, når de kommer til byen lørdag formiddag, sagde Leif Nielsen. - Det handler om at få afviklet trafikken. Dette her er en uanstændig behandling af teknik- og miljøudvalget. Jeg vil have afstemning om sagen, lød det vredt. Otto Kjær Larsen medgav, at det er udvalgets kompetenceområde, men at den endelige afgørelse er kommunalbestyrelsens, og at hans ærinde udelukkende var at give handelslivet i Fjerritslev de bedst mulig betingelser. Arne Andersen (V) mindede om, at bymidten i sin tid blev planlagt så nær en gågade som muligt. - Det er godt, sagen bliver taget op igen, sagde han. Formanden for teknisk udvalg Niels Jørgen Godiksen fra Venstre, er sygemeldt og deltog derfor ikke i mødet, ligesom Jørgen Eriksen, også Venstre, ligeledes var fraværende. De to øvrige medlemmer af udvalget, Karl Aage Jespersen og Ejler Winkel, begge UP, erklærede, at de fastholdt deres standpunkt. De fik Palle Birkholm (S) op af stolen. - I ser det kun ud fra et trafiksynspunkt. Hvis jeg kommer til en lille tysk by og ser, at bymidten er spærret af på grund af marked, synes jeg det er spændende. Det vil jeg da ind og opleve, og jeg er ligeglad med bilerne. Den holdning erklærede det store flertal sig enige i, og den ønskede afstemning endte 12-3 for borgmesterens kompromisforslag. En grundig skiltning, så turisterne ikke forvirres, og en evaluering af sommerens forløb bliver knyttet til tilladelsen til handelsstandsforeningen.