Ingen billig-billetter til pensionisterne

FREDERIKSHAVN:Pensionisterne i Frederikshavn får ikke bedre mulighed for at køre ud og hjem på den samme bybusbillet. Ældrerådet har søgt om, at én-times billetter ændres til to-timers ditto til samme pris Ældrerådet mener, det er vanskeligt for de ældre at nå ud og hjem på samme billet, når de skal til læge, på indkøb og lignende. Teknisk udvalg var positiv, men Nordjyllands Trafikselskab siger, at selskabet ikke kan håndtere en særlig frederikshavnsk billet-ordning, blandt andet fordi det er forskellige chauffører, der kører ruterne i landsdelen. I stedet har NT peget på muligheden for, at kommunen halverer prisen for klippekort til pensionister. I forvejen får pensionisterne 50 procent rabat, så NT forslaget ville betyde, at klippekortet kun skulle koste 25 procent af normalprisen. Det er teknisk udvalg ikke varm på, fordi det bliver dyrt for kommunen. Indførelse af lavpris klippekortet ville koste 182.000 kr. om året. Afgørelsen er derfor skubbet frem til budget 2004. Formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), siger, at han personligt hellere vil bruge penge til en ledsagerordning for de svageste ældre.