Ingen billige stik

De praktiserende læger i Nordjylland kræver forhandling, før de vil vaccinere ældre gratis mod influenza

AALBORG:75 praktiserende læger i Nordjylland er på papiret med i en protestbevægelse, der breder sig som en epidemi over landet. De vil ikke vaccinere ældre gratis mod influenza, sådan som regeringen har bestemt sammen med Dansk Folkeparti. De vil have, at ordningen skal forhandles først med Amtsrådsforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.). Tallet er i virkeligheden langt større end de 75. Nogle af dem, der var med til at diskutere den bekendtgørelse, der skal give de ældre gratis, forebyggende behandling mod vintersygdommen, repræsenterer lægehuse. Derfor. Og formanden for det nordjyske praksisudvalg under Praktiserende Lægers Organisation, P.L.O., Sven Åbom, Farstrup ved Nibe, mener, at der stort set er enighed og fodslag mellem de ca. 330 praktiserende læger i landsdelen. De er utilfredse med, at de skal vaccinere patienter over 65 år for 100 kr. Hvis det foregår i patientens eget hjem dog 200 kr. Med i prisen er vaccinen. Der er ikke penge mellem patienten og lægen, det er det offentlige, der betaler. - Selve vaccinen koster 73-74 kr., hvis man køber en enkelt portion. Man kan få den ned på 60 kr., hvis man køber f.eks. 25 styk. Dertil kommer, at vi først får afregningen fra amtet omkring en måned efter, at vaccinationen er foretaget, siger de praktiserende lægers formand til NORDJYSKE. Derfor vil de fortsætte at vaccinere "som hidtil". Det betyder, at patienterne kan komme til at betale mellem 150 og 300 kr. for det lille stik. Lægerne har nemlig ikke ens priser. Hvis man vil have det gjort i hjemmet, kan der endda blive tale om en højere pris, alt efter afstanden. Læge Svend Åbom mener i øvrigt, at der burde vaccineres til lav pris - ikke ud fra alder, men efter behov. - Der er mange over 65, som er absolut raske, og som ikke har brug for det. Og der er nogle, der er yngre, som det vil være fornuftigt at vaccinere. De praktiserende lægers "konkurrenter" i denne forbindelse er samarbejdet mellem Ældre Sagen og Danske Lægers Vaccinations Service, som tilbyder gratis vaccination for alle over 65 og for 135 kr. for andre. Det sker på udvalgte dage og på udvalgte steder i Aalborg og Nørresundby 30. september - 15. oktober. Men de nordjyske lægers formand regner det ikke for en alvorlig konkurrence, fordi denne vaccinationskaravane kun kommer til de store byer.