Ingen blylodder i fiskeriet efter juni

{ FREDERICIA: Dispensationen til at sælge og importere blysynk i Danmark udløber 1. juni, og endnu er der ingen konkrete beslutninger i Miljøministeriet om at forlænge dispensationen. Men det haster med en afgørelse, og reglerne bør være ens i alle lande i EU. Det bliver dyrt for de danske fiskere, hvis et forbud træder i kraft nu. Formentlig vil det koste fiskerierhvervet omkring 25 millioner kroner på årsbasis, mener Danmarks Fiskeriforening.