Lokalpolitik

Ingen boliger på Dyrskuepladsen - motel på havnen

NIBE:Nibe bys status som et af de mest attraktive steder at bosætte bliver heller ikke fremover uden be- grænsninger med det nuværende byråds velsignelse. Byrådet har netop vedtaget Kommuneplanen 2005-2016, der også indholder en særlig "lyst" servitut. Den skal forhindre byggeri på hundetræningsbanen tæt ved Skalskoven og bo- ligområdet Høje Nibe. - Vi har efter juridisk rådgivning fra bl.a skov- og naturstyrelsen fået at vide, at det er den sikreste metode til at forhindre byggeri fremover, siger borgmester Jens Østergaard Madsen. Han udnævnte for et par år siden Dyrskuepladsen til "måske-egnet" til boligformål, men den er nu taget ud af kommuneplanen efter indsigelser. Til gengæld er der nu åbnet for opførelse af et motel ved havnen i Nibe. S ønskede ikke modstand ført til protokols, og SF roser Kommuneplanen for at bevare grønne områder.