EMNER

Ingen cykelsti på Markedsvej

Gaderenoveringen i gang efter sommerferien

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har sagt ja til et forslag om at renovere Markedsvej i Brønderslev. Der er for tiden arbejde i gang med omlægning af både vand- og varmeledninger, og dette arbejde ventes afsluttet omkring sommerferien. Umiddelbart herefter er det planen, at gaderenoveringen sættes i gang. Projektet beløber sig til 1.082.000 kroner. Beslutningen betyder, at der ikke kommer cykelstier på Markedsvej. I stedet laves der en stiplet linje mellem fortovskanten og kørebanen, hvor cyklisterne kan føle sig fredet. Den nuværende kantstenslinje bibeholdes. Markedsvej bliver hermed ikke lavet som Tolstrupve Rundkørslen ved Dannebrogsgade bibeholdes, og samtlige fortove - med undtagelse af Eventyrvej - hæves ud for samtlige sideveje. I begge sider bliver der lavet vi stiplede striber, så der er mulighed for at cykle der. Der laves byporte, der klart skal signalere, at bilisterne kommer ind i et område, hvor hastigheden skal ned på 50 km/t. Byrådet har desuden besluttet, at tunge biler over 3500 kilo får forbud mod gennemkørsel fra Aalborgvej til Tolstrupvej. Slalomkørsel ved hjælpe af bede har været på tale, og den løsning bruges, hvis det viser sig nødvendigt. På samme vis er der mulighed for hævede flader i yderligere kryds.