Ingen danske storkepar i år

Danmarks mest ensomme fugl lige nu er den enlige hanstork på reden i Vegger. Siden den ankom til reden i begyndelsen af april har den ventet på en mage, men forgæves. Den gamle hanstork i Vegger er den sidste rest af den vilde danske storkebestand.

- Vi må se i øjnene, at storken bor ikke på den moderne industrilandmands tag. Som følge af det intensive landbrug er der ganske enkelt ikke mere det fornødne fødegrundlag for en vild storkebestand i Danmark, siger Hans Skov, storkeekspert i Dansk Ornitologisk Forening. - Et tegn på det dårlige fødegrundlag i den moderne danske natur så vi i år 2000, hvor Vegger-parrets to unger begge omkom, da deres fjerdragt ikke var ordentligt udviklet som følge af fejlernæring. Da de to storkeunger skulle træne sig i at flyve, drattede de derfor begge til jorden og blev så hårdt kvæstet, at den ene døde og den anden måtte aflives, fortæller Hans Skov. Da flere storke end normalt tilmed er omkommet i år under trækket mod nord som følge af dårligt vejr, har den danske storkebestand fået nådestødet. Nær Roskilde på Sjælland kan man ganske vist se en beboet storkerede med unger, men den tæller ikke rigtigt med, for fuglene kommer begge fra et svensk udsætningsprojekt med tamme storke og trækker derfor ikke sydpå om vinteren, som de kun kan overleve ved at blive fodret. - Teoretisk kan det stadig ske, at der kommer en strejfende stork til reden i Vegger, så der kan etableres et vildt storkepar, men fuglene kan ikke nå at yngle i år, tilføjer Hans Skov.