Hospitaler

Ingen discount - kun superkvalitet

Svar på Christian Bach Iversens indlæg i Nordjyske den 30. januar 2011.

Christian Bach Iversen beskriver (30.1.) den kommende AMA på Sygehus Himmerland, Hobro som en discountløsning, og stiller to konkrete spørgsmål til mig i den forbindelse: 1. om jeg mener, at det er en fair behandling af borgerne i Himmerland og 2. Hvad man vil gøre, hvis det viser sig, at en AMA ikke engang kan bemandes med færdiguddannede læger? Jeg vil meget gerne svare Christian Bach Iversen, men vil dog først bemærke, at det jo er besynderligt, at den samme AMA, som Christian Bach Iversen og Støtteforeningen for Farsø Sygehus i forbindelse med sygehusplanen kæmpede som løver for at få placeret i Farsø, i dag, af de samme mennesker, beskrives som en discountløsning. Til Christian Bach Iversens første spørgsmål vil jeg svare ja. Det er en fair behandling af himmerlændingene, fordi de får den samme gode behandling som alle nordjyske borgere. Vi har i Region Nordjylland forskellige akutte tilbud, og det er læger der vurderer hvilket tilbud, der er bedst for den enkelte patient. Alle patienter fra Himmerland, der har behov for det specialiserede tilbud i en Fælles akutmodtagelse, køres til Aalborg. Men for de patienter, som ikke har behov for det, er det kun et gode, at man kan behandles lidt tættere på sit eget hjem. Christian Bach Iversens andet spørgsmål, om hvad man vil gøre, hvis det viser sig, at AMA ikke kan bemandes med færdiguddannede læger er for mig rent hypotetisk. Der er uddannede læger både i Hobro og i Farsø og hvis vi skulle komme i en situation hvor bemandingen kommer under pres - så håndterer vi det. Himmerlændingene kommer ikke til at stå uden uddannede læger! Så lad det være sagt helt tydeligt - vi har ingen discountløsninger i Region Nordjylland. Vi har superkvalitet til alle patienter i hele regionen - og ikke bare bedst til prisen!