EMNER

Ingen ekstra kanaler

LØGSTØR:Der kommer ikke ekstra TV-kanaler på Løgstør Kabel-TVs net, selvom der på generalforsamlingen var indkommet hele 13 forslag til ændring af programfladen. Alt hvad det kan blive til er, at Viasat Sport nu erstatter Eurosport. Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen ellers lagt op til ændringer og samtidig foreslået kontingentet sat op fra 1050 kr. årligt til 1100 kr. Bestyrelsen havde udarbejdet en oversigt med priser over ændringerne. Men på generalforsamlingen ville de 78 fremmødte medlemmer ikke gå med til en kontingentstigning. Faktisk bliver der istedet tale om en lille kontingentsænkning på grund af ændringen af sportkanalen. Viasat Sport koster nemlig mindre om måneden pr. medlem i forhold til Eurosport. Måske Radio Viborg På radiosiden var der stillet forsalg om at få Radio Viborg ind på nettet. Det vil bestyrelsen for foreningen nu arbejde videre med. Her er der dog nogle modtageproblemer, der skal afklares. Tilslutningsafgiften for at blive koblet på foreningens net er fortsat 4900 kr. og det koster 500 kr. ekstra, hvis man vil kobles på Stofanet og have hurtig internetadgang. Det regnskab, der blev fremlagt på generalforsamlingen viser, at der kan overføres 44.000 kr. til næste år. Under valgene til bestyrelsen var der genvalg til Bjarne Mæng Pedersen og Sven Linde, men Hans Graulund og Svend Aage Mikkelsen blev genvalgt som suppleanter. Lars Heidemann blev valgt som revisor og Aage Grønnerup som revisorsuppleant.