Ingen ekstra penge til Børnehaven Emilie

Institutionen er nødt til at fortsætte i to huse

Børnepasning 8. september 2002 08:00

HJØRRING: Den bedste løsning på indeklima-problemerne i Børnehaven Emilie ville formentlig være at samle institutionen i ét hus, men Hjørring Kommune har ikke råd. Det ligger nu endeligt fast, og Børnehaven Emilie fortsætter således i to huse, hvoraf det ene er en pavillon. Der er problemer med indeklimaet, bl.a. fordi det trækker i pavillonen, og allerede i foråret sidste år indgav forældrebestyrelsen ønske om at få husene bygget sammen. Ingeniørfirmaet Cowi har foretaget undersøgelser i pavillonen, og i juni i år besluttede politikerne i kommunens børne- og undervisningsudvalg, at indeklima-problemerne løses ved at bygge et vindfang og skifte elvarmen ud med fjernvarme i børnehaven, fremfor at samle institutionen i ét hus. Tre modeller Efterfølgende har udvalget været på besøg i børnehaven, hvor forholdene er blevet besigtiget, men det rokker ikke ved politikernes stillingtagen, som var oppe til fornyet vurdering på det seneste møde. - Vi fastholder beslutningen, som allerede er taget én gang, for vi har ikke pengene til en varig løsning, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). At lave et vindfang og etablere fjernvarme beløber sig til 76.000 kr., mens en varig løsning i form af en permanent tilbygning vil koste 816.000 kr. En tredje mulighed har været en sammenbygning af selve børnehaven og pavillonen, men den model løber op i 276.000 kr og vurderes fra forvaltningens side at være svær at gennemføre på grund af bl.a. forskellige gulvhøjder. Umiddelbart kan pavillonen i Emilie ikke undværes, men fra forvaltningens side vurderes det, at den kan fjernes indenfor en årrække, fordi børnetallet falder. Forvaltningen har i øvrigt ikke kunnet anvise en finansiering af udgifter ud over de 76.000 kr., som allerede er fundet på kontoen til fælles inventar til daginstitutioner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...