Lokalpolitik

Ingen ekstra penge til løn

OK-stigninger må institutionerne selv bære

TERNDRUP:Institutionerne i Skørping Kommune får ikke flere penge til at betale løn med, selv om den faktiske lønudvikling har været højere, end byrådet havde regnet med i 2003-budgettet. Det blev resultatet af byrådets behandling af sagen i aftes, hvor socialdemokraterne ellers forsøgte at få resten af grupperne med på at give en tillægsbevilling på de 801.000 kr., som mangler på lønbudgetterne. Underbudgetteringen er opstået, fordi man i Skørping i lighed med andre kommuner har brugt skøn fra Kommunernes Landsforening. Men skønnet har senere vist sig at være for lavt. For Skørping betyder det, at lønbudgetterne generelt er 0,41 procent for lave i forhold til de faktiske udgifter. Den nye socialdemokratiske gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, talte for, at man gav tillægsbevillingen. - Det vil være et stort paradoks at starte det første år med lønsumsstyring med et minus hos institutionerne. Det vil give et fuldstændig urimeligt og unødvendigt pres på institutionslederne, sagde han og påpegede, at budgetforliget også indebar, at alle 17 byrådspolitikere var enige om det nuværende aktivitetsniveau. - Hvis vi ikke giver tillægsbevillingen her, vil det betyde serviceforringelser, sagde Flemming Møller Mortensen. På den borgerlige side af salen var man dog mest betænkelig ved at give en tillægsbevilling. Annie Ovesen (V) indrømmede dog, at hun "ikke har det så godt med det her": - Jeg tror, det kommer til at gå ud over de små steder. Men på den anden side er jeg også rigtig meget imod tillægsbevillinger. Gruppeformanden for Venstre, Bent Juul Jensen, mente som socialdemokraterne, at det var en skidt signalværdi i forhold til lønsumsstyring og kontraktstyring. - Men budgettet har ikke et særlig stort kasseoverskud i forvejen. Og lønstigningerne er trods alt med i budgetterne fra 2004, sagde han og mente heller ikke, at den manglende tillægsbevilling behøvede at betyde serviceforringelser. Ole Frederiksen (V) og Mogens Schou Andersen (DF) mente, at institutionerne trods alt var sluppet nådigt igennem budgetfasen i Skørping Kommune. - Det var jer på den anden side af salen, der ville spare på børn, skoler og ældre, og vi blev upopulære herovre, fordi vi i stedet ville spare på administrationen. Nu kan man godt sige, at det er en overforkælet gruppe, der skal have denne besparelse, sagde Mogens Schou Andersen og indkasserede straks nogle fnys og forargede bemærkninger fra flere socialdemokrater. Også Leon Sebbelin (R) fandt, at det var en dårlig ide med en tillægsbevilling. - Vi har i budgettet nærmet os den for de radikale så vigtige sammenhæng: At der helst skal komme lidt mere ind end ud. En tillægsbevilling vil tage en betragtelig del af vores overskud i kassen. Flemming Møller Mortensen foreslog, at byrådsmødet blev suspenderet nogle minutter til gruppeforhandlinger, men måtte bagefter erkende, at der ikke kunne samles det nødvendige enstemmige flertal på 17 til en tillægsbevilling. - Og vi ønsker ikke at bryde budgetforliget af den her grund, sagde S-gruppeformanden.