Ingen ekstra statspenge til Egholm-løsning

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Henrik Hedeboe (SF)

NORDJYLLAND:Medlemmer af foreningen Egholms Venner, der går imod en ny Limfjordsforbindelse over Egholm, har korresponderet med en række af de trafikpolitiske ordførere på Christiansborg. Her skriver flere, at man i Nordjylland ikke skal regne med, at staten vil dække de ekstraudgifter, der er knyttet til en vestlig linje. En løsning med et ekstra tunnelrør vil staten derimod gerne bidrage til. På vegne af trafikminister Flemming Hansen (K) skriver Trafikministeriet: -Udbygning af tunnelforbindelsen f.eks. i form af et ekstra tunnelrør vil være en naturlig statslig opgave. Regeringen har tilkendegivet, at man ikke ønsker at stå i vejen for, at man lokalt diskuterer løsningsmodeller, der også dækker de lokale behov. Betingelsen for at realisere sådanne løsninger er dog som udgangspunkt, at man lokalt påtager sig finansieringen af de ekstra ønsker. Poul Andersen (S), trafikordfører: -Mit signal vil fortsat være det, der er besluttet i folketingsgruppen og som vi gik til valg på, nemlig en østlig linjeføring. Henriette Kjær (K), trafikordfører: - Det er vigtigt, at der er kapacitet nok, så Nordjylland kan udvikle sig og tiltrække erhverv. jeg mener, at det inden for en årrække er hensigtsmæssigt med en udbygning af E 45. Poul Henrik Hedeboe (SF): - Jeg mener kun, at den nuværende motorvej er en statsopgave. Vi vil også gerne undgå at få en motorvej over Egholm. Martin Lidegaard (R), trafikordfører: - Der skal stærke argumenter til at overbevise mig om, at det er værd for staten at investere i en helt ny motorvej vest om byen, mens jeg i princippet godt kan forestille mig et statstilskud til en udvidelse af den nuværende E 45. Walther Christophersen (DF), trafikordfører: - jeg er tilhænger af et ekstra rør via E 45. Rune Lund (EL), trafikordfører: - Enhedslisten vil slet ikke støtte, at der bruges statslige midler til en tredje Limfjordsforbindelse. Vi vil hellere bruge pengene på at forbedre den kollektive trafik. Her mener vi bestemt, at staten skal bidrage.