Ingen enegang i ny kommune

Kommunalbestyrelsen i Brovst kunne på mødet i går hurtigt blive enige om, at det er en god ide at arbejde henimod, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Skolesundhedstjenesten (SST) får en fælles ledelse og administration. Til gengæld var der ikke stor forståelse for, at Aabybro ønsker at bevare sit eget PPR, mens de tre andre Jammerbugt-kommuner er fælles om et PPR-samarbejde, og alle fire arbejder sammen om SST. - Jeg synes, at det ville oplagt at se på hele området og få lavet fælles bestyrelse og organisation for småbørnsområdet, SST og PPR. Det er ikke naturligt at beholde sit eget PPR, som Aabybro gør, sagde borgmester Mogens Gade, (V).