Lokalpolitik

Ingen enegang i ny storkommune KRITIK: Byrådsmedlemmer kritiserer Aabybro for at ville bevare eget PPR

BROVST:Kommunalbestyrelsen kunne på mødet i går hurtigt blive enige om, at det er en god ide at arbejde henimod, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Skolesundhedstjenesten (SST) får en fælles ledelse og administration. Til gengæld var der ikke stor forståelse for, at Aabybro ønsker at bevare sit eget PPR, mens de tre andre Jammerbugt-kommuner er fælles om et PPR-samarbejde, og alle fire arbejder sammen om SST. - Det er et oplagt område at tage fat på og arbejde sammen om hen mod sammenlægningen, men det er synd, at det ikke bare kan køre igennem uden forbehold, sagde Kim Bennike, (DF) med adresse til Aabybros ønske om at bevare eget PPR. Borgmester Mogens Gade, (V), var enig i, at ideen om en fælles ledelse er god, men ønskede at gå videre: - Jeg synes, at det ville oplagt at se på hele området og få lavet fælles bestyrelse og organisation for småbørnsområdet, SST og PPR. Det er ikke naturligt at beholde sit eget PPR, som Aabybro gør. Kim Bennike kom med et råd: - Lad os gå ind i dette arbejde som en samlet Jammerbugt-kommune. Vi har valgt at være sammen, og så skal vi arbejde sammen.