Ingen ensretning af N. P. Gravesens Vej

Kongerslev Erhvervsforening lagde pres på teknisk udvalg

KONGERSLEV:Hvis det går som teknisk udvalg har indstillet, så kan man også i fremtiden køre i begge retninger på N. P. Gravesens Vej. Det var ellers meningen, at vejen skulle ensrettet således, at der kun var indkørsel fra Danmarksgade og indkørsel forbudt fra Jyllandsgade. Da det kom Kongerslev Erhvervsforening for øre, sendte man et brev til kommunen, hvori man anfører, at det ikke vil "være særlig hensigtmæssigt for specielt erhvervslivet, da det forårsager en del begrænsninger for nuværende kunder og kommende samt for den daglige drift". - Det er så godt, at teknisk udvalg ikke vil have ensretning. Det vil genere den trafik, der er i gaden og hæmme erhvervslivets hverdag, siger Birthe Stevnhoved, formand for Kongerslev Erhvervsforening. Da Danmarksgade er en amtsvej, skal der nu rettes henvendelse til Nordjyllands Amt og i øvrigt også politiet. Efter Erhvervsforeningens henvendelse har teknisk forvaltning telefonisk kontaktet Vejafdelingen i Nordjyllands Amt, der har tilkendegivet, at "man af trafiksikkerhedsmæssige grunde fortsat anser udkørsel fra N. P. Gravesens Vej som uheldigt". - Det må vi finde ud af med amtet, siger formand for teknisk udvalg, Iver Kjærgaard, der som begrundelse for ændringen har givet, at det ikke er en særlig trafikeret vej samt at de erhvervsdrivende på vejen har givet udtryk for, at de ikke vil bryde sig om ensretning. Poul Mikkelsen driver Kongerslev Auto fra N. P. Gravesens Vej. Han kan godt forudse, hvilke problemer, det vil give for ham og hans forretning, hvis gaden blev ensrettet. - For det første er det altid en ulempe, hvis kunderne kun kan komme fra én side. Derudover prøvekører jeg bilerne og normalt kører jeg bare lige op ad vejen og så vender, men så skulle jeg ud på en længere omvej. Vi har også haft flere kunder, der har sagt, at det må være en ulempe for os og når almindelig mennesker kan se det, så må amtet vel også, siger Poul Mikkelsen, der ikke mener, at der sker nogen uheld i krydset Danmarksgade/N. P.Gravesens Vej af praktisk betydning. Heller ikke ejeren af Grill Hjørnet kan se det fornuftige i at ensrette gaden. - Så vil vi bare have en masse kunder, der vil bakke ud på amtsvejen i stedet for. Jeg tror, at det vil give mere kaos og flere ulykker, siger Mona Toft Pedersen.