Brønderslev

Ingen er berørt af kirkegårdskonflikt

BRØNDERSLEV:På SiD Brønderslevs generalforsamling blev formand Orla Thomsen spurgt, hvorfor afdelingen ikke har været involveret i kirkegårdskonflikten. Orla Thomsen oplyste, at det skyldes, at ingen medlemmer af afdelingen i Brønderslev har været berørt direkte af konflikten. - På de fleste af vore kirkegårde i oplandet er der stort set kun graveren ansat, oplyste Orla Thomsen. Men han understregede, at der bakkes op om konflikten.