EMNER

- Ingen er blevet overhørt

Vi har aldrig før talt med så mange medarbejdere i en sag, siger socialudvalgsformand

Jeg synes bestemt ikke, at man kan sige, at medarbejderne er blevet overhørt. Selv har jeg aldrig før talt med så mange medarbejdere i en sag. Det siger socialudvalgsformand i Jammerbugt Kommune, Borgerlistens Steen Andersen, som svar på de frustrationer, to tillidsrepræsentanter giver udtryk for vedrørende socialudvalgets beslutning om at bibeholde fire plejedistrikter. Steen Andersen afviser også, at et pårørenderåds mening vægtes højere. - Vi har virkelig hørt mange, og det er en samlet vurdering af plusser og minusser, siger udvalgsformanden og nævner, at der også var delte meninger medarbejderne imellem. Når et enigt udvalg har besluttet at holde fast i fire distrikter og dermed ansætte en ny chef, skyldes det, at det blot er to år siden, at man gik fra syv til fire distrikter. - Vi føler, det er vigtigt, at der kommer ro på, og at vi får en stabil organisation. I øvrigt vil vi gerne have en længere politisk debat om strukturen. En chef kan godt stå for ansættelser og lignede, men vi mener, at strukturen skal være en politisk beslutning. Lidt det samme, som at medarbejderne heller ikke kan bestemme, om et plejehjem skal lukke, siger Steen Andersen. Omvendt afviser han ikke, at der i fremtiden kan laves en struktur med to distrikter. Han forestiller sig dog ikke, at det sker i indeværende valgperiode, altså ikke inden for de næste to et halvt år. - Det er klart, at hvis der kommer et massivt ønske, så kan det måske fremskyndes. Men jeg synes, at vi skal give det en chance for at falde til ro nu, inden vi taler om næste skridt, siger Steen Andersen. Hans største bekymring er størrelsen på de nye distrikter, hvor det vil være en stor opgave for én chef at overskue det hele. - Med fire chefer mod tre, hvor den ene var tænkt som konsulent, er det her en styrkelse af ledelsen, mener udvalgsformanden. Steen Andersen afviser, at besparelserne vil betyde færre varme hænder. - Vi er ved at finde besparelser og har et langt katalog med forenklinger af bureaukratiet, og det er vi begyndt med, siger han.