Terrorisme

Ingen er født kriminel

I de senere år er der flere og flere, der går ud og kritiserer og stiller spørgsmål ved religionen islam, nogle bliver ligefrem straffet for det - vel nok fordi de er kendte personer, hvis mening når ud til en større folkemængde.

Politikere skal især passe på! De har ifølge EUs forræderi med de arabiske lande fået mundkurv på. Hvornår var det lige, at politikerne sidst fik mundkurv på?- ja rigtigt, under nazisternes okkupation af Europa. Hvem er så invasionsstyrkerne nu? Såmænd nazisternes allierede fra krigens tid - de radikale muslimer (islamisterne). I denne omgang har invasionshæren også kollaboratører i landet, nemlig de fleste eksperter, politikere og andre meningsdannere blandt medierne, samt alle dem der ikke tør åbne munden og sige sin mening. I metroXpress 18. februar bliver psykolog Nicolai Sennels beskyldt for underlødig og uvidenskabelig islamkritik af samfundsdebattør Rune Engelbreth Larsen. Kritikken skyldes Nicolai Sennels nye bog, hvori han påstår at grunden til at indvandrerne er mere kriminelle end resten af befolkningen skyldes indvandrernes muslimske baggrund. Nicolai Sennels påstand kaldes uvidenskabelig. Hvad er videnskab bygget på? Påstande, ærekrænkende teser og tidsrelevante meninger? Nej vel, videnskab er bygget på fakta, som emnet selv er med til at skabe. Og hvad er fakta så i denne relation? 1. de fleste kriminelle indvandrere er muslimer - det er ikke buddhister, hinduister, sikher, jøder eller ateister eller andet godtfolk. 2. Muslimernes religion opfordrer til intolerance og krig mod alle "urene", d.v.s. ikke-muslimer og konvertitter, samt ulydige kvinder og børn. Muhammed var en krigerhøvding, der udbredte sin religion ved hjælp af krig, vold og terror (Jesus udbredte sin religion ved hjælp af nåde og barmhjertighed samt healing). 3. Islams præster, imamerne, opfordrer til vold og krig mod anderledes tænkende medmennesker og tåler ikke kritik af deres egen intolerante og umenneskelige religion. Altså hvis en muslim vil tækkes sin religion og dens manipulerende imamer, skal han deltage i Jihad og Fatwa, samt give penge til terrorbander som Taleban og Hamas o.s.v., så denne religion kan blive udbredt til hele verden - hvilket jo er det overordnede mål for de magtsyge imamer. Min konklusion kan kun blive, at det er samfundsdebattør Rune Engelbreth Larsen, der er useriøs og uvidenskabelig i sin kritik af Nicolai Sennels bog. Nej, det er ikke alle muslimske indvandrere der er kriminelle, men hovedparten af de kriminelle indvandrere er muslimer! Og det kan jo kun skyldes deres muslimske baggrund - da ingen jo er født kriminel. De muslimske indvandrere får en større del af de økonomiske midler til integration end andre grupper af indvandrere. Der er her ikke taget hensyn til de to eksperters videnskabelige baggrund.