Ingen erstatning efter frifindelse i incestsag

Aalborg 27. februar 2003 07:00
AALBORG: Byretten i Aalborg mener ikke, at en aalborgensisk mand i 30'erne skal have erstatning, fordi han i månedsvis var sigtet og siden tiltalt i en sag om incest mod en datter, hvor han i sidste ende blev frifundet. Manden havde rejst et krav om erstatning på 10.000 kroner, fordi den meget alvorlige sigtelse gjorde hans liv til et mareridt i de syv måneder, der gik, fra han blev sigtet, til han blev frifundet. Blandt andet måtte han gå til psykolog for at klare sig igennem, og ifølge sagens oplysninger var det blandt andet udgifter til det, som manden gerne ville have dækket efter reglerne i Retsplejelovens §1018. Ifølge den bestemmelse har borgere krav på erstatning, hvis de eksempelvis har været varetægtsfængslet i forbindelse med en sag, hvor de ender med at blive frifundet. I bestemmelsen hedder det endvidere, at der også kan gives erstatning for andre indgreb - eksempelvis en ransagning, som viser sig at være ubegrundet. I den aktuelle sag kørte kravet om erstatning på, at alene det, at manden havde været sigtet og tiltalt var så belastende på grund af sagens karakter, at det burde give en form for kompensation, men det var byretten ikke enig i. I forarbejderne til den pågældende bestemmelse har Retsplejerådet nemlig sagt nej til, at ubegrundede sigtelser og tiltaler skal udløse erstatning. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan det ske. Eksempelvis i usædvanligt langstrakte sager, hvor folk har været sigtet eller tiltalt i årevis, for derefter at blive renset. I den aktuelle sag var manden under mistanke i syv måneder, hvilket er en varighed, som man efter rettens opfattelse må tåle. Manden accepterede i øvrigt rettens afvisning af erstatningskravet.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...