Retspleje

Ingen erstatning for olieforurening

Køberen af en større byggegrund i Vadum hænger selv på regningen efter en omfattende olieforurening på grunden.

Grundene ligger på Ellehammers Vej 8-12 i Vadum, og tilhørte nu afdøde smed og landbrugsmekaniker Holger Thomas Tjell. Han havde siden 1965 drevet traktor-værksted på grunden og reparerede og solgte især brugte traktorer. I 2006 henvendte PEAK Development ApS. sig til Holger Tjell. Selskabet arbejder med udvikling af nye byggeprojekter, og fandt grunden velegnet til et andelsboligprojekt. Parterne blev enige om en pris på 8.000.000 kroner. Foretog grundig undersøgelse Da der var tale om en grund, hvor der gennem 45 år havde været værksted, var man nok klar over, at der kunne være en del forurening af olie på grunden. Så parterne aftalte, at Holger Tjell skulle dække en del af omkostningerne ved en eventuel forurening. Han kunne dog maksimalt komme til at betale 600.000 kroner. PEAK Development gennemførte en grundig jordbundsundersøgelse, og fandt sædvanlig forurening af spildt olie i overfaldejorden. Men især et sted var der en dyb forurening, og her fandt man nedgravede olietænder og oliefiltre. Regning på tre millioner kroner Det kom til at koste knap tre mill. kroner at oprense hele grunden, så den kunne godkendes til boligbyggeri. PEAK betalte regningen, men synes nok, at forudsætningerne for den oprindelige handle var skredet. Derfor krævede man yderligere erstatning på 2.1 mill. kroner af sælger. Men det kommer han eller rettere hans arvinger ikke til. Både byret og landsret har frifundet sælgeren for ansvar. Vestre Landsret giver køberne ret i, at der er nedgravet olietønder og oliefiltre på grunden, og at det er sket i sælgers ejertid. Kvart million i sagsomkostninger Men begge retsinstanser er enig i, at den alvorligste del af forureningen formentlig er sket for 35-40 år siden, hvorfor sælgeren ikke har pådraget sig erstatningsansvar ve dikke at oplyse om det. Så PEAK Development, der har oprenset hele grunden, står med den fulde regning, dog med fradrag af de 600.000 kr., som Holger Tjell efter aftalen allerede har betalt.. Til gengæld skal PEAK Development betale sagens omkostninger med sammenlagt 250.000 kroner