Retspleje

Ingen erstatning for traumer

Forsvarets Personaletjeneste og Arbejdsskadestyrelse handlede korrekt

VIBORG:En 37-årig nordjyde, der i 1992 var udsendt som FN-soldat til Irak, får ingen erstatning for de psykiske lidelser, han pådrog sig under tjenesten. Vestre Landsret har i en dom frifundet Arbejdsskadestyrelsen, der flere gange har afvist at betragte hans psykiske lidelse som en arbejdsskade, selv om flere psykologer siger at der er en klar sammenhæng mellem hans traumatiske oplevelser i Kurdistan og hans sygdom. Men soldatens sygdom - skizoaffektiv psykose - er ikke opført på listen over erhvervssygdomme, og derfor var Arbejdsskadestyrelsen berettiget til at afvise den som en arbejdsskade, siger landsretten. Hurtigt hjemsendt Heller ikke Forsvarets Personeltjeneste har begået fejl i sagen, mener Vestre Landsret. Den 37-årige blev hjemsendt, kun få dage, efter at han af den lokale militærlæge var blevet diagnosticeret som psykisk syg, og han er siden blevet behandlet efter reglerne. Den nu 37-årige nordjyde aftjente sin værnepligt i Livgarden og var i 1991 udstationeret i Cypern et halvt år. Derfra søgte han udstationering i Irak, og kom i januar 1992 til den nordlige del af landet, hvor han sammen med sine kolleger skulle bevogte en kurdisk by. Her var der mange uroligheder, og især nogle voldsomme morterangreb, som påvirkede den unge soldat meget. Han udviklede det, lægerne efterfølgende diagnosticerede som en skizoaffektiv psykose. Den 11. juni 1992 søgte han om hjemsendelse med den begrundelse at han følte sig psykisk dårlig, og allerede fem dage senere blev han sendt hjem til Danmark, hvor han kom i psykiatrisk behandling. Han udskrev sig selv efter en uges tid, men har siden været indlagt fire-fem gange på Aalborg Psykiatriske Sygehus. I 1996 anmeldte hans mor sagen som en arbejdsskade, da familien mente, at der var en klar sammenhæng mellem udsendelsen i Irak og udviklingen af den psykiske lidelse. Men Vestre Landsret er enig med Arbejdsskadestyrelsen i, at lidelsen ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskade. Fungerede godt Med hensyn til sagen mod Forsvarets Personeltjeneste var påstanden, at tjenesten burde have vidst, at han havde eller kunne udvikle psykiske lidelser som følge af udstationeringen, og at man ikke reagerede hurtigt nok, da lidelserne blev synlige. Hertil siger landsretten, at soldaten havde fungeret særdeles tilfredsstillende under hele sin tjenestetid, og at Forsvaret straks efter hans henvendelse i Irak fik ham sendt hjem til behandling. Så begge myndigheder frifindes, og statskassen skal betale sagens omkostninger, da den 37-årige havde fri proces. /ritzau/