Ingen erstatning

[ Sidste uge blev to nordjyske soldater uafhængigt af hinanden nægtet erstatning for henholdsvis en blodprop og en såkaldt skizzoaffektiv psykose, som begge dele var udløst under udstationering i Irak. [ I begge tilfælde blev det vurderet, at skaden ikke havde noget at gøre med arbejdet som soldat. Og derfor blev der ikke betalt erstatning til soldaten og familien. [ I tilfældet med blodproppen drejede det sig om en 48-årig soldat , der døde i sin feltseng i Irak sidste år. Det var Forsvarets vurdering, at der ikke skulle udbetales erstatning. [ I tilfældet med psykosen drejer det sig om en 37 nordjyde, der i 1992 blev hjemsendt fra Irak for derefter at komme i psykiatrisk behandling. Forsvaret og Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at der ikke skulle udbetales erstatning. Sagen blev kørt mod Arbejdsskadestyrelsen helt til Landsretten.