Ingen fare for miljøet

MILJØ:Venstre ser ingen fare for miljøet når Ny Hjørring kommune skal træffe afgørelser på miljøområdet. Uagtet at det fremover bliver de nye kommuner der skal træffe en lang række afgørelser på miljøområdet, ser jeg ikke nogen grund til den bekymring som der af og til gives udtryk for. For det første går jeg ud fra at enhver der bliver valgt til det nye byråd i Ny Hjørring Kommune er ansvarsbevidst overfor miljøet. Diskussionen omkring f.eks. rent vand har været oppe og vende, og man kan vel spørge hvor længe den definition på rent vand vi har i dag holder, vil den mon blive skærpet? Vi bruger millioner af kroner på at søge efter boringer der kan levere vand, som ubehandlet kan gå ud til forbrugerne . Jeg har meget svært ved at forstå, at der hvor der virkelig er store problemer med at overholde diverse grænseværdier, at der her ikke kan ske en simpel rensning gennem et kulfilter, uden at det skulle sætte noget over styr. Borgerne tror jeg har den klare forventning omkring rent vand, at de uden bekymring kan åbne for vandhanen og drikke det uden risici af nogen art - og sådan skal det også være. Vi skal naturligvis værne om vore vandresurser, og beskytte områderne, dette gælder også i fremtidens kommuner. Men vi behøver ikke at overfortolke regelsættet, og dermed give alt en ekstra omgang, som det f.eks. flere gange er sket i Nordjyllands Amt. Når mange miljøsager fremover bliver truffet i kommunerne, vil det ske med respekt for femtiden miljø, hvor vi forventelig også for en del ekspertise flyttet med fra Amtet, så jeg deler ikke de bekymringer der bringes til torvs.