Lokalpolitik

Ingen folkeafstemning

STRUKTURDEBAT:En folkeafstemning i Skagen Kommune, som det antydes af Bjarne Kvist fra socialdemokraterne, vil være værdiløs og uden vægt i de afgørelser, der skal træffes vedrørende kommunesammenlægning. Tilmed er det direkte unfair overfor borgerne, idet de afgørelser, der skal træffes, er rent politiske. De egner sig ikke til folkeafstemning. Uden at fornærme nogen er jeg overbevist om, at mange ikke aner, hvad indholdet er i de anbefalinger, der skal føre til sammenlægninger. På samme måde, som når vi skal stemme om EU- traktater. Hvem andre end politikerne, som arbejder med stoffet, ved, hvad traktaterne indeholder? Derfor er Bjarne Kvist på gale veje. Han er som politiker valgt til at træffe politiske afgørelser. Det er det ansvar, han har påtaget sig. Derfor skal denne her sag ikke til folkeafstemning i Skagen kommune. Bjarne Kvist ved også, at Kommunernes Landsforenings bestyrelse, hvor næstformanden er den socialdemokratiske borgmester Anker Boye, går ind for den brede kommunemodel plus 4-6 regioner. Vi har begge to været til møde, hvor dette blev sagt klart og tydeligt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Bjarne Kvist har så travlt med at tale for folkeafstemning. Lad os nu først få talt ud sammen i byrådet (det er trods alt en fælles opgave) og så få afholdt vort borgermøde den 1. marts, hvor der vil blive givet en god og upartisk orientering. Lad mig til slut slå helt fast, at denne her sag er rent politisk. Hvis vi ikke kan finde ud af at slutte os sammen med andre kommuner, så skal Folketinget ( og det gælder alle partier) nok fortælle os, hvor vi skal være. Derfor bør Skagen byråd enstemmigt melde ud, hvor vi står i denne sag.