Ingen forklaring til bortvist butiksleder

Salgschef vil ikke udtale sig, og protest fra Anton Leed Krøs til Aldi er ikke besvaret

FJERRITSLEV:Der er ingen forklaring at hente hos Aldi's salgschef Mette Møller på Anton Leed Krøs' bortvisning uden løn fra butikken i Fjerritslev. Hun er netop vendt tilbage fra en uges ferie, men ønsker ikke at udtale sig om personsager eller kontraktforhold. Den nu forhenværende butikschef blev smidt på gaden af Mette Møller 28. august. Det skete prompte og uden løn for den opsigelsesperiode på seks måneder, han normalt ville have i følge funktionærloven. Anton Leed Krøs havde været ansat i Aldi i 11 år, heraf seks år i Fjerritslev, og det udløser efter loven et opsigelsesvarsel på et halvt år. Begrundelsen for bortvisningen var, at butikschefen havde begået kontraktbrud ved at pleje en fritidsinteresse, mens han var på arbejde. Ledelsen mener, at han har talt privat i mobiltelefon i arbejdstiden. Anton Leed Krøs forklarer selv, at de 4-5 samtaler, han havde ugentligt, fandt sted i pauserne, som han selv betalte. Han oplyser, at ledelsen kendte til hans fritidsinteresse, som han havde haft i otte måneder, og som stod beskrevet på hans personaleark. Han har dog ikke selv en kopi af arket. - Det ærgrer jeg mig selvfølgelig over i dag, siger han. Han erkender at have fået flere advarsler, fordi han som leder af butikken ikke kunne leve op til Aldis kontrolprogram, og han accepterer en fyring på det grundlag. Men en bortvisning uden løn forstår han ikke, og det gør hans venner og tidligere kunder heller ikke. - Efter at sagen blev omtalt i Nordjyske Midtfjord i sidste uge, har jeg haft en hel telefonstorm, og jeg er blevet kontaktet af mange på gaden. Ingen kan forstå, hvorfor jeg er smidt ud, fortæller Anton Leed Krøs. - Jeg har heller ikke fået nogen reaktion fra Aldis hovedkontor i Kolding på mit protestbrev over uberettiget bortvisning, tilføjer han. I følge funktionærloven har en opsagt medarbjder krav på en skriftlig begrundelse for fyringen. Hvis man ikke får det, kan arbejdsgiveren idømmes en bøde. Anton Leed Krøs, der ikke er medlem af nogen fagforening, har kontaktet advokat Erik Braad, Advonord i Fjerritslev, for at få hjælp til at få i det mindste løn for de seks måneder, der udgør opsigelsesperioden. I følge funktionærloven kan en økonomisk godtgørelse og en erstatning for uberettiget bortvisning også komme på tale i den type sager. Erik Braad siger om bortvisningssager generelt, at virksomheder kan have meget forskellige niveauer for begrebet "grov misligholdelse", og at man er nødt til at sætte sig ind i baggrunden for den enkelte sag. - Men det ligger fast, at hvis en ansat har en fritidsbeskæftigelse, som er accepteret af arbejdsgiveren gennem længere tid, for eksempel et år, kan man ikke pludselig bruge det som argument for en bortvisning, fastslår han.