EMNER

Ingen forklaring?

KRIMINELLE:Regeringen, anført af Lene Espersen, vil registrere kriminelle indvandrere. Hvorfor dog? Umiddelbart synes svaret at være, at man vil pålægge det allerede overbelastede politi med flere bureaukratiske byrder. For det er svært at finde andre rationelle forklaringer for forslaget. Én ting er sikkert: Det vil ikke bidrage synderligt til kriminalitetsbekæmpelse og forebyggelse. Og det er der stærkt brug for - ikke mindst i den kriminalitet, der begås af indvandrere eller anden generations indvandrere. Det er tydeligt for enhver, at kriminalitetsstatistikken er alt for høj for denne gruppe. Omkring 75 pct. af alle fremstillinger i dommervagten i de store byer tilhører denne gruppe. Der bør gøres noget, men ikke registrering. Det høje tal skyldes sociale og økonomiske forhold, ikke etnisk oprindelse. Så der bør sættes ind, hvor effekten er størst. Det vil bl.a. sige, at der skal sættes initiativer i gang, der fremmer og sikrer uddannelse hos unge indvandrere. Der skal etableres en dialog baseret på gensidig respekt mellem forskellige indvandrergrupper og de offentlige myndigheder. Der skal etableres bedre praktikmuligheder i erhvervslivet for borgere, der ikke taler perfekt dansk. Der skal genindføres modersmålsundervisning, der udover undervisning i dansk skal virkede motiverende på de unge, så de får redskaber til at kunne klare sig i det danske samfund. Tiltag som disse vil virke positivt på den høje kriminalitetskurve. Registrering vil blot resultere i marginalisering, vrede og følelse af ydmygelse og dermed ikke ændre på noget som helst.