Ingen forståelse

Regeringen har travlt med at gøre det vanskeligere at drive virksomhed i Danmark. NOx-afgiften er et godt eksempel herpå.

Desværre har flere debatter i folketingssalen vist, at regeringen og regeringspartierne fuldstændig nægter at forholde sig til virkeligheden. Tirsdag diskuterede vi lovforslaget om femdoblingen af NOx-afgiften. Her var der ingen forståelse for, at det vil koste arbejdspladser. Floskler og overskrifter var der nok af - mest tydeligt sagt at skatteministeren: "Samtidig er det igen vigtigt for mig at understrege, at regeringens politik er vækstfremmende og erhvervsvenlig, og at det er magtpåliggende for regeringen at sikre gode rammebetingelser for dansk erhvervsliv og derigennem også sikre danske arbejdspladser." Men det står jo i skærende kontrast til meldingerne fra en lang række virksomheder - ikke bare i Nordjylland, men i hele Danmark. Selv Dansk Metal tager afstand fra fem-doblingen af NOx-afgiften, fordi den koster arbejdspladser. Det lykkedes dog at få en lille indrømmelse ud af den socialdemokratiske ordfører, som presset måtte indrømme: "Det kan selvfølgelig ikke afvises, at der er enkelte arbejdspladser, der vil blive ført ud af landet - sådan er det, når man laver afgiftsstigninger." Og når man ser på NOx-udledningen i Danmark, så har Dansk Energi påpeget, at 90 pct. af NOx'erne i Danmark stammer fra udlandet, så miljøargumentet er faktisk meget beskedent. Forslaget fremstår endnu mere absurd og bagstræberisk, når man går miljøargumentet efter i sømmene. Der er ingen garanti for, at en afgiftsforhøjelse virker på miljøet. Hvis produktionen i stedet flyttes til vore nabolande, så er der jo ingen effekt på det globale miljø. Statsministeren blev onsdag i spørgetimen spurgt om udsigten til, at tusindvis af arbejdspladser vil forsvinde, som følge af regeringens afgiftspolitik. Igen floskler og overskrift. Ingen forståelse for beskæftigelsen hos Aalborg Portland, Damolin, Skamol, Premier Is eller Fyndbo Foods i Nordjylland, eller de mange andre virksomheder i resten af landet, som vil opleve en voldsom forringet konkurrenceevne og med tab af arbejdspladser til følge.