Ingen forurenede legepladser i kommunen

Der er ingen forurenede legepladser i Brønderslev Kommune. det slår forureningsinspektør og forstkandidat Ole Riemer fast.

Der er ingen problemer med legepladserne i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Der er ingen problemer med legepladserne i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Byrådsmedlem Jette Ramskov (S) har krævet en undersøgelse, efter den meget mediedebat. Og det har formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K) straks sat i værk. Ole Riemer har blandt andet kigget på legepladssikkerhed, herunder beskyttelse af børnene mod kontakt med forurenende stoffer. - Det er min opgave at hjælpe børneinstitutioner, skoler m.v. med sikkerheden på legepladser. Jeg foretager sikkerhedstilsyn og -vurderinger af legepladser og legeredskaber iht. den europæiske norm og danske standard for legepladssikkerhed. - Jeg rådgiver om, hvordan man på den enkelte legeplads forholder sig for at beskytte børn mod forurening fra imprægnerede byggematerialer som. f.eks. gamle jernbanesveller og gamle el- eller telefonmaster. 23. august 2006 iværksatte miljøministeren en undersøgelse af forureningsforholdene i alle landets kommuner. - Der blev ikke fundet jordforurening i de to kommuner, som nu udgør Brønderslev Kommune. Der er dog legepladser, hvor udfasningen af jernbanesveller og master ikke er tilendebragt, men der er informeret om, at de skal udfases, og om, hvordan børnene skal beskyttes i mellemtiden. Denne information følger Miljøministeriets retningslinier. - Brønderslev Kommunes forretningsledelse bad mig 13. marts 2007 om at følge op på henvendelsen. Ole Riemer har gjort status på baggrund af debatten: 1. Undersøgelserne i de gamle kommuner fandt ingen forurenede legepladser. 2. Udfasningen af imprægnerede sveller og master fortsætter. 3. Der er planlagt en ny registrering af, hvor langt udfasningen er kommet. Registreringen forventes gennemført i løbet af første kvartal 2008. - Vi har fundet det passende at lave den nye registrering på dette tidspunkt, da udskiftning af legeredskaber er både arbejds- og udgiftskrævende, og fordi miljøministerens brev følges af et notat fra miljøstyrelsen, som beskriver risikoen som meget beskeden. Beskrivelsen lyder: ¿Risikoen ved den lettere forurenede jord er lille sammenlignet med andre risikofaktorer, og f.eks. svarer børns risiko ved lettere forurenet jord til risikoen ved at spise almindelig kost, men kan imødegås med simpel rådgivning som at vaske hænder osv.¿ Karsten Frederiksen er glad for, at der ikke er problemer i Brønderslev Kommune.