EMNER

Ingen frihed

Det utrolige ved Socialistisk Folkeparti er, at hvor partiet gennem sine 50 år stort set ikke har bestilt andet end at være imod dansk deltagelse i det europæiske snævre samarbejde i EU, ja, der øjner partiet nu via et indlæg af SF'erne Ole Risgaard og Karl H. Bornhøft (4.5.) morgenluft qua luftige meningsmålinger til en papirfordel for partiet.

Som partiets formand, Villy Søvndal, sagde på landsmødet. - "Yes, I can", således påstår de herrer Risgaard og Bornhøft, at de har løsningen på alt i EU. Og hvilken politik er det så, de herrer foreslår mægtige EU at indføre? Jo, de kalder politikken for centrum-venstre, men reelt er den pure socialistisk. For det første tror de herrer ikke på en positiv udgang af forhandlingerne i København omkring klimakonferencen. De vil endog ikke tage sig tid til at konstatere dette eller ej. For det andet er de to herrers mantra, at al liberalistisk økonomisk ideologi er lagt død - den har spillet fallit, lyder dødsdommen. Og hvad skal så sættes i stedet? Jo, her kommer ordet centrum-venstrepolitik atter ind. På godt dansk, Socialistisk Folkepartis principprogram af 2005, som trods løfter ikke blev ændret en tøddel på partiets seneste landsmøde, selv om formand Søvndal ganske vist påstod, at mødet "gjorde op med myterne". Nej, Risgaard, Bornhøft, Søvndal og øvrige socialister, der er ikke megen centrum i dette. Det hedder fortsat, "at... stræbe hen mod samfund med socialistisk markedsøkonomi med råderet-over de vigtigste produktionsmidler og den finansielle sektor. Et flertal af befolkningen skal afskaffe kapitalismen via en revolutionær proces". Så det er der ikke megen frihed i for den europæiske og dermed også danske befolkning.