Ingen garantier til de ansatte i Brovst og Dronninglund

De personalemæssige varsler vil blive afsendt efter budgetgodkendelsen 8. oktober

Hospitaler 26. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Der vil blive nedlagt et vist antal stillinger, når de kirurgiske funktioner flyttes fra henholdsvis sygehusene i Brovst og Dronninglund til Frederikshavn Sygehus, ligesom det også kommer til at koste job, at de to sygehuse får fælles ledelse med Aalborg Sygehus. Nordjyllands Amt er ikke i dag klædt på til at sætte konkrete tal på de personalemæssige konsekvenser, og det skal amtets sundhedsforvaltning nu til at regne på i tiden op til 2. behandlingen af budgettet for 2003 8. oktober. Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, Nordjyllands Amt, siger, at han ikke kan udelukke egentlige fyringer. - Vi vil naturligvis forsøge at undgå det, selv om vi på den anden side ikke kan garantere noget. Der vil også blive tale om omplaceringer, siger han og tilføjer, at eventuelle nedskæringer i personalestaben ikke nødvendigvis kommer til at berøre alle faggrupper. - Men jeg har i øvrigt den principielle holdning, at jeg ikke varsler fyringer i avisen, understreger han. Amtets regnestykke fortæller, at der kan spares ca. tre millioner kroner på at flytte kirurgien fra Dronninglund til Frederikshavn og et tilsvarende beløb for Brovst Sygehus' vedkommende. Amtssundhedsdirektøren siger videre, at de nødvendige personalemæssige varsler vil blive afsendt umiddelbart efter budgetgodkendelsen 8. oktober. Med hensyn til en samling af ledelsesfunktionen i Aalborg siger Jesper Christensen, at alt naturligvis ikke kan fjernstyres fra Aalborg. - Der vil derfor i sagens natur være brug for et lokalt ledelseselement i både Brovst og Dronninglund, og det bliver vel i form af en daglig leder, selv om den endelige struktur endnu ikke er på plads. Selv om det ny budget træder i kraft 1. januar 2003, vil flytningen af kirurgien fra Brovst og Dronninglund til Frederikshavn ske gradvist.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...