Lokalpolitik

Ingen garantier til udviklingsrådet

FJERRITSLEV:Selv om man måske gerne ville, kan en kommunalbestyrelse ikke love nogen tilskud ud over budgetåret. Det var det centrale punkt i diskussionen i byrådssalen, da en ansøgning fra Midtfjord Udviklingsråd om at få sikkerhed for et kommunalt tilskud et ekstra år ud i fremtiden blev behandlet. Økonomiudvalget havde indstillet, at der ikke skal ske nogen særbehandling af udviklingsrådet i forhold til andre modtagere af kommunale tilskud. Samtidig gør udvalget opmærksom på, at man i det kommunale budgets overslagsår kan læse sig frem til, at der ikke agtes pillet ved tilskuddene. Arne Andersen (V) var skuffet over holdningen i økonomiudvalget. - Selv om vi godkender tilskuddet for et år ekstra, kan vi altid sige fra igen, sagde han. Vagner Simonsen, Venstres gruppeformand, kaldte ønsket fra udviklingsrådet forståeligt. - Det gælder sådan set alle institutionerer. Men det er farligt at låse sig fast, og vi tilkendegiver vores hensigt i overslagsårene. Per Halsboe-Larsen (S) tilføjede, at det kun er ved force majeure, der ændres i de planlagte tilskud i overslagsårene, og hvis man kaster sig ud i garantier, har de ingen værdi. Steen Andersen (UP) konstaterede, at man kan regne med de fire år, der er med i budgettet, men at der kan ske katastrofer, som en kommunalbestyrelse ikke kan tage højde for. Både Niels Jørgen Godiksen (V) og Eivin Krukow (V) mente at afslaget kunne formuleres pænere, end der var lagt op til. Udviklingsrådet skal være klar over, at man ikke agter at skære i tilskuddet. Søren Grøn (UP) undrede sig over, hvordan kommunalbestyrelsen i Løgstør kunne love tilskud et ekstra år, som det fremgik af dagsordenen. Han stillede spørgsmål ved, om der var en skjult dagsorden med ansøgningen, nemlig at dække over en stram økonomi i et råd, hvor der ikke rigtig sker noget. - Det er behændigt at fremlægge ansøgningen her før generalforsamlingen. Man vil være sikker på at få dette års udgifter dækket, men hvis udviklingsrådet går konkurs, så går det konkurs, sagde Søren Grøn. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) var ikke enig med Søren Grøn. - Der sker noget, og rådet beder jo ikke om ekstra penge, gjorde han opmærksom på. Johan Svaneborg (UP) pointerede, at de eksterne bestyrelser skal behandles godt, og han så også frem til, at de kommunale tilskud til institutionerne bliver pristalsreguleret. Diskussionen mundede ud i, at borgmesteren og kommunaldirektør Jane Hvas finder den delikate pen frem og formulerer et pænt afslag til udviklingsrådet, hvor der gøres opmærksom på, at der ikke er planer om at skære ned.