Ingen grænser for utaknemmeligheden?

BOYKOT-AKTION:Hvis ikke man skal betragte islam for at være et univers, hvor tilhængerne oplæres til hævn og utaknemlighed, må vi, der har den store fordel at stå uden for dette system, stå undrende og måbende over for det, som for tiden sker i visse muslimske lande. De karikaturtegninger, Jyllands-Posten bragte, gjorde forsøg på med en humoristisk streg at vise den person, som påstår, at han som den første nogensinde modtog visse guddommelige "åbenbaringer". Havde han blot holdt sine "åbenbaringer" for sig selv, havde verden været forskånet for megen ondskab. Men millioner af mennesker lider stadig under islams svøbe. Hele den civiliserede verden venter med længsel på, at alle disse stakkels religionsslaver vover at udleve deres gudsskabte indre væsen ved bl.a. at tænke selvstændigt og følgelig bryde ud af det slaveri, deres religion udsætter dem for. I stedet oplever vi muslimer i Nærøsten, der aktivt udlever det menneskeligt set lave hævnbegreb. Fjernt fra alt, hvad der er guddommeligt, har vi gennem de seneste mange år været vidne til selvmordsbombere, hvis psykopatiske handlinger vækker afsky overalt, hvor deres terror bliver bragt til udførelse. I den øjeblikkelige situation – som en primitiv protest mod Muhammed-tegningerne – iværksætter islamister en boykot mod danske produkter. Ikke alene skader disse mennesker sig selv, umiddelbart ved at afskære sig fra at nyde godt af fine danske varer, men væsentligst ved at handle ud fra et primitivt hævnmotiv. Deres hævnaktion betyder bl.a., at danske virksomheder og danske familier kommer til at lide skade. Havde disse mennesker handlet ud fra guddommelige begreber, havde denne ondskab aldrig fundet sted. Ligeledes synes utaknemmeligheden ingen grænser at have. Her i Danmark har vi altid praktiseret den sædvane at hjælpe nødstedte mennesker overalt i verden. Den sædvane udspringer bl.a. af vort medmenneskelige sindelag og vor kristne livsholdning. Ikke mindst nationer, som lever under det muslimske åg, har nydt godt af denne hjælp. Men i flere af de muslimske lande i Nærøsten, som gennem årene har nydt godt af nødhjælp fra Danmark, undslår man sig ikke ved i disse dage at håne og spotte Danmark på grund af nogle sølle Muhammed-tegninger. Man viser sit utaknemmelige sindelag ved eksempelvis at boykotte danske varer og ved at afbrænde det danske flag. Ansvarlige mennesker i de berørte lande, der evner at tænke selvstændigt, og som har et retsindigt og gudfrygtigt sindelag, kunne passende gøre deres indflydelse gældende og stoppe dette galmandsværk. Tilsvarende må herboende muslimer – som nyder godt af stabiliteten i det danske samfund – tage til orde og protestere mod den urimelige opførsel, der præsteres i deres respektive oprindelseslande. På baggrund af de trusler, Danmark og danskere modtager, og de tåbeligheder, vi ser og læser om fra de i muslimske lande, vil den naturlige konsekvens være, at al dansk bistand til de utilfredse lande med øjeblikkelig virkning blev indefrosset og tilbageholdt, i hvert fald indtil tåbelighederne er bragt til ophør.

Forsiden