Islam

Ingen grænser

Der er åbenbart ingen grænser for i hvilket omfang de omfattende selvpromoverende pressionsgrupper og enkelt personer i anarkiets og islamiseringens tjeneste udstiller sig på gadeplan, på nettet og ikke mindst i medierne.

Sidst har vi oplevet prostitutionen i forbindelse med den arrangerede kirkebesættelse. Også de forskellige udgaver af burkaer, det absolutte islamiske banner, har fået endnu en lufttur i det naive univers. Prygelknabe er danske borgere, deriblandt politikere, der ikke vil rette ind efter det galoperende vanvid, som islamiseringen er at betegne. Nu er det så opførelse af stormoskéer, der skal presses igennem med brask og bram – og med list. Halvmånen skal sættes på himlen over Danmark og spejle sig i de nye stor-moskéer, det står ikke til diskussion hos Københavns islamiserings nyttige borgerrepræsentanter, og det tynde øl følger efter med få undtagelser. Forleden kunne man læse i et af landets dagblade under overskriften: "Folkekirken giver danskere i udlandet et bedre liv”. Et par eksperter havde lavet en omfattende undersøgelse af det nævnte emne, og i deres store visdom kommet til følgende konklusion: ” Et fællesskab om modersmålet og religionen hæmmer ikke integrationen, men fremmer den derimod!” Hvad skal den unødvendige undersøgelse og artikel bruges til? Den skal være fortaler for oprettelse af stormoskeer rundt omkring i Danmark. Når danskere, der rejser ud, hurtigt og uproblematisk ”bliver integreret”, falder til og tilpasser sig som eksemplet fra Canada, skyldes det flere forhold: Emigranterne har uddannelse, indgår velvilligt og uproblematisk i erhvervslivet m.v., de er positivt indstillet over for værtslandet, de har basal viden om landets kulturelle forhold, som de under alle forhold respekterer. At udlandsdanskerne kommer i beskedent opførte kristne folkekirker – de steder, hvor disse må opføres! har tillige karakter af et næsten familiært fællesskab – en harmløs og mental sund foreteelse, men der forekommer ingenlunde oppiskende fjendtlige prædikener i disse mod værtslandet. – Som der modsat gør i moskéerne! Muslimer, der bor i Danmark, har (også) under hele deres ophold haft adgang til moskeér, dog af mindre dominerende udseende end de påtænkte nye opførelser. Men har det forhold fremmet integrationen for muslimerne? Nej, slet ikke! ”En muslim rejser ud for at vinde verden for islam”. Derfor foregår der ingen integration, tilpasning til det danske samfund overhovedet, tværtimod! Opførelse af stormoskéer vil ingenlunde ændre det forhold!