- Ingen grund til frygt

Samme kvalitet i undervisningen trods færre lærere

NIBE:Fem lærere står til at miste deres job i folkeskolen fra næste skoleår. - Men det får ingen ingen konsekvenser for kvaliteten af undervisningen, vurderer chef for børne- og kulturforvaltningen, Lisbeth Larsen. - Vi får ikke de flygtningebørn, vi havde regnet med, og det over-flødiggør modtageklasserne svarende til halvanden stilling, uden at det går ud over eleverne. Overforbruget i skolevæsnet på 1, 9 million kroner rammer hårdest i skoleområde øst, hvor underskudet fortsat er på en halv million trods en ekstra-bevilling på 600.000, og næste år skal der i følge et oplæg fra skoleleder Anders Bang spares 0, 42 stilling i skoleområde øst som direkte konsekvens af merforbruget, og 2, 6 stilling som følge af ønsket om "flere penge i kassen" til uforudsete udgifter som langtidssygemeldinger og barsel. - Det forstår jeg godt, men med lønsumsstyring/selvforvaltning er det skolernes eget valg at sætte penge tilside, siger Lisbeth Larsen. Skoleområde vest mister en enkelt stilling - den halve skyldes faldende behov for støtteundervisning.