Retspleje

Ingen grund til klage

I januar 2007 indledte et udvalg under Justitsministeriet arbejdet med om muligt at reformere politiklagesystemet. Efter to års arbejde er udvalget tæt på at fremsætte sine forslag i en betænkning. Og der er tilsyneladende godt nyt på vej. I hvert fald lægges der, ifølge Jyllands-Posten, op til, at en uafhængig myndighed i fremtiden skal behandle klager over politiet. I dag står de seks regionale statsadvokater for at undersøge klagerne, og det har givet anledning til kritik, blandt andet fordi statsadvokaterne i det daglige arbejder tæt sammen med politiet. I 2007 var der 489 sager, hvor borgere klagede over politiets adfærd. 14 førte til kritik af politiet. Ud af 651 straffesager mod politifolk samme år førte fire til tiltaler for vold og seks til tiltaler for videregivelse af fortrolige oplysninger. I 154 sager blev der givet bøder for færdselsforseelser. Og i 428 sager afviste statsadvokaterne at rejse tiltale. NORDJYSKE gennemgik i 2006 sager, hvor borgere havde klaget over politiet uden at få medhold. Artikelserien "Systemsvigt" var den direkte årsag til, at daværende justitsminister Lene Espersen (K) nedsatte udvalget, og artiklerne har været en del af udvalgets arbejdsgrundlag. Stribevis af eksperter konkluderede, at der er noget grundlæggende galt med det nuværende system, der blev indført i 1996. Således udtalte professor dr. jur. Eva Smith, Københavns Universitet: "Det har vist sig i praksis, at anklagemyndigheden er for tæt på politiet. Det var noget, man frygtede, da man lavede den model, vi har i dag. Man troede, at afstanden var stor nok, men det har vist sig, at vi har brug for et nyt system med større afstand mellem dem, der bedømmer klagerne og politiet". For en lægmand virker det naturligt ikke at sætte folk med tæt tilknytning til politiet til at behandle klager over politiet. Nu ser eksperterne i Justitsministeriets udvalg ud til at nå samme konklusion. Det kan vi ikke klage over, hvis blot Folketinget følger trop og ændrer lovgivningen på området.