EMNER

Ingen grund til mistanke

Indtil DR søndag offentliggjorde skjulte lydoptagelse, var der intet, som indikerede, at der skulle være problemer på Opholdsstedet Skovhuset.

Rebild Kommune har ikke haft grund til at mistænke uregelmæssigheder på Opholdsstedet Skovhuset, konstaterer borgmester Anny Winther (V). Foto: Lars Pauli

Rebild Kommune har ikke haft grund til at mistænke uregelmæssigheder på Opholdsstedet Skovhuset, konstaterer borgmester Anny Winther (V). Foto: Lars Pauli

Søndag aften viste 21 Søndag på DR1 et indslag hvor lederen af Opholdsstedet Skovhuset Peter Bach over for den 12-årige pige Emma sammenligner arbejdet med omsorgssvigtede unge med opdragelsen af hunde. Pigen, som på lydoptagelserne trues af Peter Bach, optog selv episoden med Skovhusets leder, som efterfølgende er blevet suspenderet. Ingen anmærkninger i 10 år At lederen af et pædagogisk opholdssted verbalt overfalder og truer et af de børn, som er anbragt på stedet kan være svært at gardere sig i mod. Rebild Kommune har ført tilsyn med den selvejende institution i 10 år uden anmærkninger. - Der har ikke været grund til at mistænke uregelmæssigheder. Den pædagogiske linje er i vores tilsyn beskrevet som helt i orden, siger Anny Winther. Borgmesteren understreger, at tilsynsforpligtelsen med både anmeldte og uanmeldte tilsyn med Skovhuset er overholdt. Den medarbejder, som har ansvaret for tilsynet har i 2011 foretaget fire anmeldte og et uanmeldt besøg, samt deltaget i personalemøder på Skovhuset uden at det har givet anledning til bemærkninger. Hjørring Kommune, hvor den berørte pige kommer fra har besøgt Skovhuset fem gange i løbet af året, uden at det har givet anledning til bekymring. Efter DR har offentliggjort lydoptagelserne, er lederen af Skovhuset Peter Bach midlertidigt blevet suspenderet og skal i midten af december aflevere en redegørelse til opholdsstedets bestyrelse. Også Rebild Kommune og Hjørring Kommune har bedt om redegørelser i sagen.