Lokalpolitik

Ingen grund til sammenlægning

- Borgerne skal inddrages i debatten, hvis der skal ske ændringer

SÆBY:Formanden for Venstres gruppe i Sæby Byråd kan ikke se nogen umiddelbar begrundelse for, at Sæby Kommune skal sammenlægges med en eller flere kommuner - med mindre Folketinget beslutter, at alle kommuner skal være ”meget store”, som han udtrykker sig. - Vi venter spændt på offentliggørelse af Strukturkommissionens betænkning den 9. januar, siger Hans Jørgen Kaptain og tilføjer: - I VQ-gruppen er vi enige om, at det er vigtigt at kommunens borgeres inddrages i debatten, hvis det bliver aktuelt, atSæby Kommune skal indgå i en kommunesammenlægning. - De meldinger, der indtil nu er kommet, tyder på, at der anbefales en kommunestørrelse på ca. 20.000 indbyggere. Bliver det tilfældet, er det efter min opfattelse ikke givet, at SæbyKommune overhovedet skal sammenlægges med andre kommuner. - For Sæby Kommune er nemlig ikke en lille kommune.Den har godt 18.000 indbygge og er dermed nummer 55 ud af de 275 danske kommuner målt på antal borgeere - og samtidig nr 11 målt på arealstørrelse, næststørst i Nordjylland.