Ingen grund til sorg, selv om ”Sorgenfri” forsvinder

Byggeri 3. januar 2007 05:00

MILJØ: Der foregår for tiden en ganske tiltalende oprydning og renovering af hele gårdmiljøet mellem Danmarksgade og Parallelvej. Her har hotel Teglgården i mange år ligget som en prop i flasken, der har fastlåst eksisterende forhold og hindret enhver mulighed for forskønnelse af gårdmiljøet og for at skabe praktisk tilgængelighed til en kommende gågade (Danmarksgade). Nu er Teglgården væk og kulturerne for en både smuk og anvendelig helhedsløsning tegner sig. Det er der grund til at glæde sig over. Fjernelse af Teglgården er, så vidt det kan opfattes, sket ved mellemkomst fra et af byens større entreprenørfirmaer, og så vidt det har været tilkendegivet skal kommunens modydelse være, at pågældende firma får tilladelse til at opføre en endnu større bygning end Teglgåden på det frigjorte areal. En mærkværdig løsning må man sige. Det er da vist et skridt frem og to tilbage. Det kan enhver forstå. I den sammenhæng er det naturligt, at både modsætningsforhold og venner sætter sig sammen og siger: ”Hvad gør vi nu”. En helt nærliggende mulighed, og samtidig inden for vennekredsen er, at ejendommen Skolegade 4 (kaldet Sorgenfri), der sandt for dyden ikke er nogen skønhed at se på, kommer med i totalløsningen. I stedet kan der komme til at ligge et rigtigt hus her. Et hus der kan lukke randbebyggelsen. Skabe nødvendige lokaler og gøre gårdmiljøet fuldkomment. Det vil være en ganske attraktiv løsning. Nogle mennesker går imod denne løsning under påberåbelse af, at man derved ødelægger Frederikshavns historie og fjerner en bevaringsværdig bygning. Nej! Man redder ikke tidligere tiders fejltagelse og misrøgt på Frederikshavns sjæl, ved at bevare den stærkt amputerede ejendom Skolegade 4. De færreste har vel bemærket, at den ligger der, og dem der har bemærket det, har vel kun set den som saneringsmoden. Det er lang tid siden, at denne ejendom forsvandt rent æstetisk. Pålagt eternittag og påmalede striber, der skulle symbolisere bindingsværk, uden at have noget med bindingsværk at gøre. Temmelig forlorent fremtræder det. Derfor vil der næppe være begrundet sorg ved at ”Sorgenfri” indgår i en fryd af bevarelse af en lang række 100-årige byejendomme, hvis gårdfacader kommer til deres ret og bliver bevaret. Det igangsatte klynkeri skulle nødig forhindre. at det igangsatte renoveringsprojekt af bevaringsmæssig karakter gennemføres

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...