Ingen hellige køer

Trafikpolitik er på mange måder nøglen til at løse tidens store udfordringer. I et super-mobilt samfund er det afgørende, at infrastruktur og trafik fungerer bedst muligt og hele tiden forbedres.

Trafikpolitik handler om at spare tid for lønmodtageren, der pendler til og fra arbejde. Trafikpolitik handler om transport af gods og anden varetransport. Ligesom trafikpolitik handler om klima, miljø, sundhed, byplanlægning og meget, meget mere. Danmark har brug for en ny trafikpolitik, der gør det lettere for danskerne at komme til og fra arbejde og for virksomhederne at transportere deres varer. Et moderne samfund forudsætter høj mobilitet. Mobilitet er frihed for den enkelte, men det er også en vigtig forudsætning for vores velfærdssamfund. En mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur er derfor også en forudsætning for øget vækst. Landets nye S-R-SF-regering har en ambitiøs målsætning om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor skal en ny transportpolitik sammentænke Danmarks infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer. Regeringen vil føre en ny transportpolitik med klare målsætninger. Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, det skal være billigere at købe en energirigtig bil, og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. Et centralt virkemiddel består i at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der er i særlig grad brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra forurening er størst. Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den kollektive trafik eller ligefrem cyklen, der også er markant bedre for helbredet. Den nye regering vil investere i cykelstier og forbedre vilkårene for cyklister på anden måde. Ligesom den kollektive trafik, der de seneste år er blevet voldsomt fordyret og forringet, skal styrkes og udbygges. Endelig er der brug for at få mere gods væk fra vejene og over på jernbane og skibstrafik. Der er fantastisk mange udfordringer, vi kan løse på en klogere og mere offensiv måde. Derfor skal vi handle - og vi skal turde gøre noget. Det bliver man ikke altid populær af - tag bare den ophedede debat om betalingsringen om København. Men erfaringen fra andre lande viser, at en sådan betalingsring kan blive særdeles nyttig og afholdt, når den først fungerer. Se blot i Sverige og Storbritannien. Som regering skal vi lede landet og vise vejen. Når V, K og O ti år i træk har landet danskerne spilde timevis bag rattet i en bilkø, er det efter vor opfattelse helt uansvarligt. Der er brug for trafikpolitiske visioner og mod - ikke for handlingslammelse og flere hellige køer i trafikken.