Ingen hjælp fra Haarder

Der er ingen hjælp at hente hos undervisningsminister Bertel Haarder for Jetsmark Idrætsforening i sagen om kridtstreger på fodboldbaner.

Haarder siger i et svar til folketingsmedlem Per Clausen, der er idrætspolitisk ordfører for Enhedslisten, at han ikke umiddelbart vil præcisere reglerne i Folkeoplysningsloven, så det står krystalklart, at kommunerne SKAL sørge for opkridtning af fodboldbaner. Men Bertel Haarder siger dog, at folkeoplysningsloven hidtil har været tolket sådan, at kommunerne også skal klare opkridtningen. Derfor vil han overveje om der skal en præcisering af reglerne til, når Breddeidrætsudvalgets betænkning skal vurders senere på året. Per Clausen er skuffet over Haarders svar. Men Enhedslistens idrætsordfører siger, at han vil fastholde Haarder på løftet om at sagen skal afklares. Per Clausens ønske om en præcisering af kommunernes pligt til at stå for opkridtning af fodboldbaner kommer efter, at Statsforvaltningen Nordjylland udtalte, at det er lovligt, at Jammerbugt Kommune siger nej til at kridte Jetsmark Idrætsforenings fodboldbaner. Undervisningsministeriet havde ellers slået fast, at kommunerne SKAL kridte baner. Men Statsforvaltningen henviser til, at loven er upræcis. Derfor ville Per Clausne have loven præciseret.