EMNER

Ingen hjælp til adoptivfamilier

Når godkendelsespapirerne er stemplet, og barnet er i hus, ændrer hverdagen sig drastisk for adoptivforældre. Mens de før var underkastet den største opmærksomhed, bliver de pludselig overladt helt til sig selv. Systemet slipper ganske enkelt sit tag i familien.

Det opleves af mange adoptivfamilier som en brist lige dér, hvor der netop kan være brug for hjælp og støtte. Formand for Adoption og Samfund i Nordjylland, Evelyn Thrane, kender behovet både fra sine medlemmer og sig selv. - Det offentlige svigter os adoptivfamilier. Jeg adopterede en datter, der var knap fem år gammel, og jeg havde selv brug for rådgivning på et tidspunkt, men kommunen gjorde ikke andet end at sende en sundhedsplejerske, som intet anede. Hun mødte bare op med en tandbørste, siger Evelyn Thrane. Samme frustration møder Nordjyske Stiftstidende, da vi interviewer 35 nordjyske adoptivfamilier. 19 familier, altså godt halvdelen, efterlyser mere hjælp og vejledning efter adoptionen. Inden adoptionen er de kommende adoptivforældre genstand for vurdering både i amtet, hos de formidlende organisationer og ved udlandsadoption ofte også i afgiverlandet. Dertil kommer et obligatorisk forældrekursus over to weekender, hvor den håbefulde familie lærer om sygdomme, børnehjemstraumer og andre knaster, som adoptivbørnene kan døje med. Men, som også flere psykologer gør opmærksom på, er det først efter adoptionen, udfordringerne dukker op. Barnet vil måske ikke spise, ikke sove, ikke lege med de andre børn. Det kan have en spædbarns-periode, det skal have indhentet, det kan have koncentrationsproblemer, og puberteten kan være tidlig og barsk. Her befinder adoptivfamilierne sig i et tomrum, for medmindre sundhedsplejersker og socialrådgivere tilfældigvis selv er adoptivforældre, har de ikke kendskab til de adoptionsspecifikke problemer. Psykolog Lene Kamm, var i 1993-94 primus motor på en københavnsk adoptionsrådgivning, som måtte lukke igen på grund af manglende økonomisk opbakning fra staten. Hun kalder det er en skandale, at der ikke er et centralt sted, adoptivforældre og voksne adopterede kan søge rådgivning: - Vi gør en masse, inden barnet kommer hertil. Når forældrene først har fået barnet, så er der ingen hjælp. I stedet vælger man bare at lappe, lappe, lappe. Jeg synes, vi skal have et sted med oplysning om adoption, og så synes jeg, vi bør sætte ind lige ved ankomsten til Danmark, for eksempel ved at man filmede familien 4-5 gange og analyserede optagelserne sammen med forældrene, siger Lene Kamm.