Ingen hjælp til flerlinge-familier

Kun Aalborg og Nibe tilbyder hjælp til forældre, der får mere end et barn ad gangen

DET NY AALBORG: Hvis du ved, hvor belastende det er at stå med ét spædbarn, så prøv at forestille dig arbejdsbyrden, hvis der var to eller flere. Forældre til flerlinger er ofte kørt ned til sokkeholderne, og derfor tilbyder flere kommuner hjælp til børnepasning, rengøring, tøjvask og andre praktiske opgaver. Men ikke alle. Blandt kommunerne i det ny Aalborg er det for eksempel kun Aalborg og Nibe, som tilbyder tvillingehjælp. IHals og Sejlflod må flerlinge-familier som udgangspunkt klare sig selv, og det er ofte både hårdt og opslidende. - Generelt er det ikke et tilbud, som findes i vores kommune, fortæller Ove Jespersen, som er leder af familie- og aktiveringsafdelingen i Sejlflod Kommune. Han modtager af og til henvendelser fra familier, som gerne vil have hjælp. Og selvom enkelte er blevet imødekommet, hører det absolut til sjældenhederne. - Det er meget svært, at få tingene til at passse sammen, forklarer han. - Det kræver jo, at vi samtidig står med en kontanthjælpsmodtager, hvor det passer ind i vedkommendes job-planer, og det sker altså ikke ret tit. Ifølge Ove Jespersen klarer de fleste tvillingeforældre sig formentlig på anden måde. Og derfor har kommunen heller ingen aktuelle planer om at tilbyde hjælp. - Men jeg synes da, det er en god ide. Og derfor håber jeg også, at vi får en eller anden form for ordning i den ny storkommune, tilføjer han. Individuel vurdering I Hals Kommune er der heller ikke megen hjælp at hente. Ifølger leder af Arbejdsmarkedsafdelingen, Claus Madsen, er det mange år siden, kommunen havde en fast ordning. Men sender man en ansøgning, vil kommunen formentlig foretage en individuel vurdering. - Vi har ingen særlige tiltag. Men har man behov, vil vi selvfølgelig prøve at se på det, forklarer han. I Aalborg har man i 17 år haft et projekt, hvor arbejdsløse bliver sendt ud som tvillingehjælp. Projektet har i øjeblikket otte ansatte, og udover den praktiske hjælp til flerlingefamilierne får de også kurser i jobsøgning, psykologi og kommunikation. - Det primære er selvfølgelig hjælpen til familierne. Men vi tilbyder dem også en række kurser, for formålet er naturligvis at få folk ud i rigtigt arbejde så hurtigt som muligt, understreger projektmedarbejder Ole Thulstrup. Han mener selv, at Tvillingeservice er en godt tilbud til kommunens flerlingefamilier, - også selvom man ikke på forhånd kan være sikker på få hjælp. - Det afhænger selvfølgelig af, hvor mange arbejdsløse der er på det pågældende tidspunkt. Og vi er også nødt til at tage hensyn til, at det skal passe ind i deres fremtidige job- og beskæftigelsesplaner, forklarer han. - Derfor tiltrækker Tvillingeservice også mange,som drømmer om et job eller en uddannelse, hvor de skal beskæftige sig med mennesker, fortsætter han. - Det er typisk folk, som måske vælger at læse videre bagefter, og derfor ender mange også med at uddanne sig til pædagoger eller sygeplejersker, siger Ole Thulstrup. Han understreger, at Tvilllingeservice gør meget for at matche medarbejderne med den rette familie. Det sker dels via samtaler og dels via et besøg hos familien inden fødslen. - Vi forsøger som regel at pejle os lidt ind på, hvad det er for nogle mennesker, og hvilken form for hjælp, de godt kunne tænke sig, forklarer han. - Af og til går det selvfølgelig galt.Men i langt de fleste tilfælde er familierne heldigvis meget glade for den hjælp, vi kan tilbyde, forklarer han. 30 timers hjælp I Aalborg kan man få hjælp 30 timer om ugen i de første seks måneder af barslen. Og den model man har også valgt i Nibe. - Sammenlignet med Aalborg er vi jo en lille kommune, så vi har selvfølgelig ikke nær så mange kontanthjælpsmodtagere at tage af, forklarer socialchef Anni Martens. - Men vi bestræber os alligevel på at hjælpe folk, hvis vi kan skaffe egnede hjælpere, og derfor skal man bestemt ikke opgive på forhånd, understreger hun. Ifølge Anni Martens er det ofte et spørgsmål om timing. For antallet af tvillingefødsler varierer også meget. - Derfor kan vi heller ikke lave hold eller undervisning for tvillingehjælperne på samme måde,som man har valgt at gøre det i Aalborg, forklarer hun. - Nibe er trods alt en meget mindre by, men vi har alligevel valgt at prioritere området forholdvist højt, tilføjer hun.