Lokalpolitik

Ingen idé i nyt industriområde

Amtsrådsmedlem tror ikke, erhvervsgrunde skaber nye arbejdspladser

HJALLERUP:- Så vidt jeg kan vurdere, har man bestemt sig. Det står og falder ikke med, om det kommer på amtsrådsmødet i december eller januar. Det siger amtsrådsmedlem Poul Erik Andreasen (S) om planerne om at udstykke indu strigrunde ved motorvejen. I årevis har han talt imod. Tilsyneladende forgæves. Beslutningen skal snart tages, og alt tyder på, at planerne bliver til realiteter. Eneste chance er ifølge Poul Erik Andreasen offentlighedsfasen, hvor der kan komme mange indsigelser mod placeringen. Gør der det, har der været talt om at holde et offentligt møde om planerne. - Mit hovedargument er, at det ikke er god planlægning at lægge erhvervsvirksomheder ude i landbrugsområder, siger Poul Erik Andreasen. - Det vil blive et totalt misfoster at lægge en høj bygning, hvor der er kornmarker i dag. Det er en mærkelig måde at ødelægge Danmarks natur på. Udover de landskabsmæssige konsekvenser er han bekymret over, at grundene ligger ovenpå et drikkevandsreservoir. Han langer hårdt ud efter mljøminister Hans Christian Schmidt, som er den, der har givet grønt lys for udstykningen. Poul Erik Andreasen tror ikke, at de nye grunde vil give en eneste arbejdsplads eller tiltrække nye virksomhedertili kommunen. - Al erhvervsudvikling drejer mod de store byer. Det er en udvikling, der løber stærkere og stærkere, siger han. Han forestiller sig, at dem, der eventuelt vil bygge i det nye industriområde, vil være håndværkere, der i forvejen er etablerede i området, og som har brug for at udvide. - Jeg tror, det bliver en frygtelig skuffelse for de mennesker, der tror, der kommer en stor udvikling. Og hvem skal betale for forsyningsledninger, hvis der kun kommer en virksomhed. Det bliver frygtelig dyrt. Men man har lukket øjnene for de praktiske problemer, siger han. - Man kunne jo bare fortsætte med at bygge nordpå i det eksisterende erhvervsområde. Der generer det ingen, siger Poul Erik Andreasen. Han mener ikke, at placeringen tæt på motorvejen har nogen betydning. - Der er jo amtsvej fra Hjallerup ud til motorvejen, så det argument holder ikke.